jezyk migowy - Informacja o Urzędzie (PJM, ETR)

Informacja o Urzędzie Gminy Suchy Las w PJM

etr - Informacja o Urzędzie (PJM, ETR)

Informacja o Urzędzie Gminy Suchy Las w języku łatwym do czytania (ETR)

Czym jest Urząd Gminy Suchy Las

Urzad Gminy budynek A 525x350 - Informacja o Urzędzie (PJM, ETR)
Budynek A Urzędu Gminy Suchy Las przy ulicy Szkolna 13

To jest główny budynek Urzędu Gminy Suchy Las – budynek A.
Główny budynek Urzędu Gminy znajduje się przy ulicy Szkolnej 13 w Suchym Lesie.

Urząd Gminy znajduje się również w budynku przy ulicy Szkolnej 7 (budynek B) oraz przy ulicy Obornickiej 117 w Suchym Lesie (budynek C).

Urzad Gminy budynek B 525x350 - Informacja o Urzędzie (PJM, ETR)
Budynek B Urzędu Gminy Suchy Las przy ulicy Szkolna 7

Urząd Gminy to miejsce pracy wójta gminy i urzędników.

Wójt gminy kieruje pracą urzędników.

Wójtowi w pracy pomagają zastępca wójta, sekretarz gminy oraz skarbnik gminy.

Urzędnicy wykonuję swoją pracę w Wydziałach, Biurach i Referatach.

Czym zajmuje się Urząd Gminy Suchy Las

W Urzędzie Gminy załatwisz różne sprawy, na przykład:

  • otrzymasz dowód osobisty,
  • zameldujesz się lub wymeldujesz z miejsca zamieszkania,
  • otrzymasz informacje o podatkach i opłatach lokalnych,
  • założysz własną firmę,
  • uzyskasz informacje o szkołach, przedszkolach i żłobkach w gminie,
  • otrzymasz Kartę Dużej Rodziny,
  • złożysz wniosek o wycięcie drzewa.

Urząd Gminy dba o budowę i utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych.  

Urząd Gminy zajmuje się również ochroną środowiska, segregowaniem śmieci i dbaniem o tereny zielone.  

W Urzędzie Gminy znajduje się Urząd Stanu Cywilnego, w skrócie USC. W USC otrzymasz akt urodzenia dziecka, akt zgonu. W USC możesz również wziąć ślub.

Kontakt z pracownikami urzędu

Zapraszamy Cię do Urzędu Gminy od poniedziałku do piątku.

Godziny pracy:

Poniedziałek 10.00-17.00

Wtorek 8.00-14.00

Środa 8.00 -14.00

Czwartek 8.00-14.00

Piątek 8.00-14.00

Jeśli chcesz się z nami skontaktować telefonicznie, zadzwoń na numer 61 8926 250.
To jest numer do biura obsługi interesanta.
Tam uzyskasz informacje, jakie sprawy możesz załatwić w urzędzie.
Pracownicy biura obsługi mogą połączyć Cię z innym pracownikiem Urzędu Gminy.

Jeśli chcesz napisać pismo do Urzędu Gminy, wyślij je na adres:

Urząd Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 13
62-002 Suchy Las

Możesz też wysłać e-mail na adres: [email protected].

Osoby głuche i słabosłyszące mogą kontaktować się z urzędnikiem przez wideotłumacza.

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy tłumacza migowego, kliknij na adres tlumacz.migam.org/gmina_suchy_las

Jeśli przyjedziesz do nas autem

zaparkuj na specjalnie oznaczonym miejscu.

Dwa miejsca dla niepełnosprawnych znajdziesz od strony ulicy Szkolnej, jedno od strony ulicy Poziomkowej.

Strony internetowe

Szczegółowe informacje o Urzędzie Gminy znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.suchylas.pl. BIP to skrót od nazwy Biuletyn Informacji Publicznej.

W BIP znajdziesz informacje o pracownikach urzędu, wydziałach, biurach i referatach urzędu.

Dowiesz się, kim są Radni Gminy Suchy Las, sołtysi wsi i przewodniczący zarządów osiedli.  

Tam znajdziesz ważne dokumenty związane z gminą Suchy Las, na przykład uchwały Rady Gminy Suchy Las i zarządzenia Wójta Gminy. 

Na stronie www.suchylas.pl znajdziesz aktualne komunikaty i informacje o gminie, na przykład o szkołach, pomocy społecznej, podatkach, odpadach, parkach.

Dowiesz się tam również o innych usługach dla mieszkańców gminy Suchy Las.

Na stronie www.suchylas.pl znajdziesz różne wnioski i formularze. Możesz je potrzebować do załatwienia niektórych spraw.

Na stronie www.suchylas.pl w kalendarzu umieszczane są informacje o koncertach, festynach, imprezach sportowych odbywających się w gminie Suchy Las.

wydrukuj wydrukuj