Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Suchy Las, realizującą zadania pomocy społecznej jako systemu działań profilaktycznych, rozwojowych, opiekuńczych i wychowawczych.

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wojciecha Bogusławskiego 17
62-002 Suchy Las
NIP 777-18-99-568
tel. 61 2500 360
fax. 61 2500 369
e-mail : [email protected]
www: ops.suchylas.pl

Czynny:
Poniedziałek od 8.00-17.00
Wtorek-piątek 7.30-15.30


Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy pomoc w następującym zakresie:

  • dodatki mieszkaniowe
  • dodatek energetyczny
  • świadczenia rodzinne: zasiłek rodzinny, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenie rodzicielskie,
  • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy
  • fundusz alimentacyjny
  • świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu można pobrać w siedzibie Ośrodka
  • świadczenie “Dobry start” (Program 300+)
  • świadczenie wychowawcze (Program 500+)

W ramach działalności Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonują:

wydrukuj wydrukuj