Liczba ludności w gminie Suchy Las systematycznie wzrasta. Od 2004 r. nastąpił wzrost liczby mieszkańców o ponad 50%!

wykres meiszkancow 2004 2023 - Mieszkańcy

Opis wykresu: Na wykresie przedstawiono zmianę liczby zameldowanych mieszkańców gminy Suchy Las w latach 2004-2023. W roku 2004 r. w gminie zameldowanych było 11 353 osoby. Z każdym rokiem mieszkańców przybywało. W 2023 r. było ich już 18 465.

Szczegółowe dane dotyczące liczby mieszkańców gminy ogółem oraz w poszczególnych jednostkach pomocniczych gminy w latach 2004-2023 przedstawiono w zamieszczonym poniżej pliku pdf.

wydrukuj wydrukuj