Gmina Suchy Las

Dawno, dawno temu, okoliczne tereny porastały gęste lasy. Nie wiadomo dokładnie kiedy dotknęła je nieznana choroba drzew. W jej wyniku spora część lasu uschła. Wówczas książę kazał go karczować, a z uzyskanego drewna zezwolił na pobudowanie chat okolicznej ludności. W ten sposób powstała osada, której nazwa pochodzi od uschniętego lasu.

Gmina Suchy Las to miejsce, gdzie nowoczesność spotyka się z tradycją, a uroki podmiejskiego życia łączą się ze spokojem płynącym z okolicznych lasów. Od ponad 800 lat jej historię aktywnie tworzą mieszkańcy Biedruska, Chludowa, Golęczewa, Jelonka, Suchego Lasu, Zielątkowa, Złotkowa i Złotnik.

Położona w samym sercu Wielkopolski, przy północnych granicach Poznania, gmina Suchy Las wchodzi w skład metropolii poznańskiej, liczącej ponad milion mieszkańców.

Obejmuje obszar 11.601 ha, który zamieszkuje blisko 20 tys. osób. 62,6% obszaru gminy zajmuje poligon wojskowy, głównie tereny leśne. W gminie wyodrębnionych jest 11 jednostek pomocniczych gminy: Osiedle Biedrusko, Sołectwo Chludowo, Sołectwo Golęczewo, Sołectwo Jelonek, Sołectwo Zielątkowo, Sołectwo Złotkowo, Osiedle Grzybowe, Osiedle Złotniki- Osiedle, Sołectwo Złotniki-Wieś, Osiedle Suchy Las oraz Osiedle Suchy Las-Wschód.

Przez gminę przebiega droga krajowa nr 11, łącząca Bytom z Kołobrzegiem. Na terenie gminy od północy droga biegnie poprzez węzeł Złotkowo do obwodnicy północno-zachodniej miasta Poznania, która prowadzi do autostrady A2 (Warszawa-Berlin). Przez gminę przebiega również linia kolejowa nr 354 (Poznań-Piła).

W gminie Suchy Las, ze względu na bliskość Miasta Poznania, przeważa funkcja mieszkaniowa. Od kilku lat trwa intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego (zabudowa niska i zwarta) oraz bazy usług sportowo-rekreacyjnych. Gmina Suchy Las przyciąga mieszkańców panującym tu spokojem, dobrze rozwiniętą infrastrukturą i siecią placówek użyteczności publicznej. Działają liczne organizacje kulturalne i sportowe, oferując mieszkańcom bogatą ofertę spędzania czasu wolnego.

Na terenie gminy zachowały się cenne elementy dziedzictwa kulturowego, a wśród nich modrzewiowy kościół p.w. Wszystkich Świętych w Chludowie, zabytkowy park w Chludowie, zabudowa Golęczewa – niemieckiej „wsi wzorcowej”, neorenesansowy pałac w Biedrusku czy ruiny kościoła św. Jana Chrzciciela w Chojnicy z XVI w.  Dziedzictwo przyrodnicze, którego okazów również w gminie Suchy Las nie brakuje, objęte jest różnymi formami ochrony przyrody. Występują one głównie na wykorzystywanym przez Siły Zbrojne RP poligonie Biedrusko.

Położenie w aglomeracji poznańskiej, dostęp do wykwalifikowanych kadr, bliskość nowoczesnych instytucji z otoczenia biznesu wpływa na intensywny rozwój przedsiębiorczości o nieuciążliwym charakterze w formie małych i średnich przedsiębiorstw. Tereny gminne sprzyjają działalności usługowo-produkcyjnej i usługowo-handlowej, charakteryzującej się wysoką techniką i postępem technologicznym. Obecnie w gminie przeważają przedsiębiorstwa z branży: handlu hurtowego i detalicznego, napraw pojazdów i budowlanej. Dużą część działalności wykazują firmy w obszarze działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, wykazując w tym obszarze ciągły wzrost.

Gmina Suchy Las może pochwalić się bogatą infrastrukturą sportową, w tym przede wszystkich Parkiem Wodnym Octopus oraz halą sportową GOS, będącą miejscem wielu wydarzeń zarówno sportowych, jak i kulturalnych. O obiekty sportowe, w tym również boiska piłkarskie i koszykarskie, dba Gminny Ośrodek Sportu.   

Animatorem działalności kulturalnej na terenie gminy jest Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las, mające do dyspozycji nowoczesny obiekt, będącym elementem stale rozwijającej się infrastruktury usługowo-handlowej w sercu Suchego Lasu. 

Ważnym elementem lokalnego życia jest aktywna działalność kilkudziesięciu organizacji społecznych, klubów, fundacji i stowarzyszeń, które funkcjonują w zakresie kultury, sportu, edukacji, ekologii, czy też zachowania i promowania lokalnych tradycji. Artystyczną działalnością na wysokim poziomie wyróżniają się szczególnie Orkiestra Dęta Chludowo oraz Zespół Pieśni i Tańca Ludowego Chludowianie.

Figura NMP w Golęczewie
« 1 z 9 »

wydrukuj wydrukuj