Dostępność poligonu

Poligon wojskowy Biedrusko zarządzany jest przez Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych (CSWL) w Poznaniu. Na terenie poligonu realizowane jest intensywne szkolenie, w związku z czym obowiązuje całkowity zakaz wstępu na teren poligonu dla osób nieuprawnionych, w tym dla ruchu pieszego, rowerowego, samochodowego, a także dla wszelkich form turystyki i rekreacji.

Osoby nieprzestrzegające zakazu wstępu na poligon łamią art. 79 ustawy z dnia 22 czerwca 1995r. o Zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP (Dz.U.2016.207 j.t.), a także inne przepisy, jak np. niedostosowanie się do znaku drogowego B-1, czy wjazd pojazdem silnikowym do lasu.

Przejazd przez teren poligonu na trasie Złotniki-Biedrusko, Biedrusko-Złotniki możliwy jest wyłącznie za zgodą CSWLąd.

Informacje o możliwościach okazjonalego wstępu na poligon (np. podczas uroczystości patriotycznych) podawane są do publicznej wiadomości odrębnymi komunikatami.

Droga rowerowa

W dniu 22.12.2018 r. odcinek „Pierścienia rowerowego dookoła Poznania” przebiegający po drodze asfaltowej Złotniki-Biedrusko uległ likwidacji, a przemieszczanie się tą trasą jest traktowane jak wykroczenie.

W miesiącach marcu i kwietniu istnieje możliwość wejścia na teren Rezerwatu “Śnieżycowy Jar” w wybrane soboty i niedziele (kiedy nie będą realizowane strzelania). Terminy dostępności w marcu i kwietniu będą ustalone w każdy piątek poprzedzający weekend na stronie internetowej CSWL.

Zagrożenie dla życia i zdrowia

Powyższe zakazy i ograniczenia wynikają z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie poligonu. Przebywanie na poligonie w trakcie strzelań i ćwiczeń wojskowych stwarza realne zagrożenie dla życia i zdrowia. Zagrożenia te występują również, gdy wojsko nie prowadzi szkolenia na poligonie. Zawsze istnieje możliwość natknięcia się na niewybuchy lub inne przedmioty niebezpieczne.

Aktualne komunikaty CSWL o strzelaniach i zamknięciach drogi wodnej rzeki Warta dostępne są w Aktualnościach w kategorii Poligon.

Szczegółowe informacje oraz dane kontaktowe do Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu znajdują się na stronie internetowej CSWL Poznań.

wydrukuj wydrukuj