długie sople zwisające z dachu
Sezon jesienno-zimowy to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są… Czytaj więcej Komunikat zimowy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych
Pole, po którym jedzie maszyna rolnicza opryskująca rosnące zboże.
Serdecznie zapraszamy do udziału w Forum Rolniczym Powiatu Poznańskiego, które odbędzie się 1 lutego 2023 r., o godz. 10:00 w sali kinowej Zespołu Szkół Przyrodniczych w Poznaniu przy ul. Golęcińskiej 9. Tematyka forum dotyczyć będzie Krajowego Planu Strategicznego. Przedstawione zostaną najważniejsze informacje, które pozwolą rolnikom przygotować wnioski o dopłaty obszarowe… Czytaj więcej Zaproszenie na Forum Rolnicze Powiatu Poznańskiego
Logo Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek
Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzecz zaprasza mieszkańców do wypełnienia anonimowej ankiety, której wyniki umożliwią dostosowanie działań Stowarzyszenia do potrzeb mieszkańców gmin zrzeszonych w LGD. Ankieta dotyczy opinii na temat warunków życia w gminach członkowskich. Jej wypełnienie zajmie około 5 minut. WYPEŁNIJ ANKIETĘ
Mężczyzna w garniturze z wyciągniętym kciukiem do przodu.
Wójt Gminy Suchy Las ogłasza nabór kandydatów na stanowisko ds. budowlano-inwestycyjnych w Referacie Budowlano-Inwestycyjnym Urzędu Gminy Suchy Las. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Suchy Las w Biurze Obsługi Interesanta lub w Biurze Kadr i Płac, pok. A17, lub przesłać na adres: Urząd Gminy Suchy Las ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las,… Czytaj więcej Nabór na stanowisko ds. budowlano-inwestycyjnych
Mężczyzna w garniturze z wyciągniętym kciukiem do przodu.
Wójt Gminy Suchy Las ogłasza nabór kandydatów na stanowisko informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Gminy Suchy Las (zatrudnienie od 1 lutego 2023 r.). Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Suchy Las (w Biurze Kadr i Płac, pok. A17) lub przesłać na adres: Urząd Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, w… Czytaj więcej Nabór na stanowisko informatyka w Urzędzie Gminy
job g3865d7c8f 1920 529x350 - Chcesz zatrudniać cudzoziemców? Zapoznaj się z ofertą Migrant Info Point
Migrant Info Point w swojej ofercie proponuje między innymi cykliczne szkolenia dla pracodawców, wyrażających zainteresowanie zatrudnieniem cudzoziemców. Spotkania mają nazwę „Chcę legalnie zatrudnić Cudzoziemca” Do kogo skierowane są spotkania? Do pracodawców, wyrażających zainteresowanie zatrudnieniem cudzoziemców, w tym uchodźców z Ukrainy. Spotkania są nieodpłatne i… Czytaj więcej Chcesz zatrudniać cudzoziemców? Zapoznaj się z ofertą Migrant Info Point
Pole, po którym jedzie maszyna rolnicza opryskująca rosnące zboże.
Zapraszamy do zapoznania się z akcją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wsparcia polskiego rolnictwa "Silna Wieś, Silna Polska". 3 główne obszary działań w ramach akcji to: wsparcie finansowepłatności bezpośredniepłatności obszaroweubezpieczenie upraw i zwierzątdopłaty do nawozówdopłaty do paliwa rolniczegodopłaty do trzody chlewnej bezpieczeństwo socjalne… Czytaj więcej Silna wieś, Silna Polska
Logo Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek
Smart Villages/ Inteligentne Wsie to SPOŁECZNOŚCI, które wykorzystują nowoczesne technologie w celu poprawy jakości i poziomu życia oraz zrównoważonego rozwoju, które na swoim terenie współpracują i wspólnie decydują o swoim rozwoju. Szukamy dobrych przykładów! Innowacyjne rozwiązania, Ochrona środowiska, Budowanie na zasobach, Współpraca mieszkańców, Narzędzia IT
men g9b5f4ab6b 1920 e1658997385770 700x350 - Konkurs fotograficzny "PROW w obiektywie"
Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „PROW w obiektywie – trzecia edycja”, organizowanym przez Jednostkę Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa wielkopolskiego działającą w ramach Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Prace konkursowe w pięciu kategoriach tematycznych można zgłaszać do 19 sierpnia 2022 r.… Czytaj więcej Konkurs fotograficzny „PROW w obiektywie”