Tablice z mazakami.
Najbliższe spotkanie z ekspertami ZUS odbędzie się w kwietniu w Suchym Lesie. Zapraszamy: 18.04.2023 r.,  godz. 10.00 – 13.00 – Urząd Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13 – Zagadnienia związane z zakresem emerytur i rent. Czytaj więcej Będzie można skorzystać z porad ekspertów ZUS
Mapa na tle linijki i ołówka.
Obwieszczenie Wójta Gminy Suchy Las o czwartym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelonek – rejon ulic Złotnickiej i Sosnowej – obwieszczenie w ww. sprawie dostępne jest w BIP UG Suchy Las. Obwieszczenie Wójta… Czytaj więcej Obwieszczenia w sprawie wyłożenia mpzp – Jelonek i Biedrusko
ikonki osób z dymkami dyskusji, pod nimi napis Sesja Rady Gminy
Zapraszamy na LV sesję Rady Gminy Suchy Las, która odbędzie się dnia 30 marca 2023 r. (czwartek) o godzinie 16:30 w sali multimedialnej na terenie Parku Wodnego OCTOPUS w Suchym Lesie, ul. Szkolna 18. Porządek sesji: Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze zadania: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2023 roku.
Ogłoszenie w sprawie dofinansowania półkolonii letnich 2023 r. Gmina Suchy Las zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert realizacji zadania publicznego w trybie procedury uproszczonej art. 19a ustawy zwanej… Czytaj więcej Dofinansowanie organizacji półkolonii letnich – granty
Laptop, tablet i słuchawki na stole
Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w szkoleniu z internetowego generatora wniosków, który działa na Platformie Witkac.pl. Witkac.pl to unikalne narzędzie, znacznie ułatwiające współpracę urzędów z organizacjami pozarządowymi. Jest to kompleksowy system informatyczny usprawniający m.in. ogłaszanie konkursów ofert, nabór i ocenę wniosków dotacyjnych, tworzenie umów oraz składanie i weryfikację sprawozdań.
Plakat informujący o zajęciach.
Centrum Tenisowe Sobota zaprasza na bezpłatne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Projekt adresowany jest do uczestników  w wieku 5-14 lat. Zapisy pod nr tel. 519 352 768. Projekt realizowany od 27 marca do 26 czerwca br., w poniedziałki w godz. 14.30-16.00, czwartki:… Czytaj więcej Bezpłatne zajęcia sportowe – zapisz swoje dziecko już dziś
Zarządzenie nr 40/2023 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie dokonania wyboru ofert w otwartych konkursach ofert ogłoszonych 25 stycznia 2023 r. na wykonanie zadań publicznych Gminy Suchy Las w 2023 roku. Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia… Czytaj więcej OKO – rozstrzygnięcie
Dwie Panie trzymające książki w ręku.
Z satysfakcją informujemy, że od 3 marca książki: „Monografia cmentarza parafialnego w Chojnicy” oraz „Ilustrowane dzieje gminy Suchy Las” można nabyć w Saloniku Prasowym w Suchym Lesie, pl. Nowy Rynek 7. Polecamy i zachęcamy do kupna! „Monografia cmentarza parafialnego w Chojnicy” Cmentarz w Chojnicy to najstarsza zachowana… Czytaj więcej Monografia cmentarza w Chojnicy i Ilustrowane dzieje… od 3 marca do kupienia w Suchym Lesie