Plakat informujący o konkursie
Referat Oświaty i Sportu Urzędu Gminy Suchy Las zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym pn. ,,Eko ozdoba świąteczna”. Konkurs adresowany jest do dzieci: przedszkola - dzieci 6-letnie, szkoły - uczniowie klas I – IV. Konkurs polega na… Czytaj więcej Wykonaj eko ozdobę świąteczną i weź udział w konkursie
Plakat informujący o badaniu z kobietą w tle.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia, od 1 listopada 2023 r. z bezpłatnej mammografii mogą korzystać panie już od 45 r.ż. i do 74 r.ż. Badania prowadzone będą w ambulansie medycznym 13 grudnia 2023 r. (środa) przy Szkole Podstawowej nr 2, Suchy Las ul. Poziomkowa 11, w godzinach: 9.00 –… Czytaj więcej Grudniowe bezpłatne badania mammograficzne
Na zdjęciu medale, kwiaty i odznaczenia na stole dla jubilatów.
Pary małżeńskie obchodzące w 2024 roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego prosimy o zgłoszenie tego faktu osobiście przez małżonków w Urzędzie Stanu Cywilnego (Urząd Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13) w terminie do końca lutego 2024 roku. Zgłoszenie to będzie podstawą do sporządzenia wniosku do Prezydenta RP o nadanie medali „Za… Czytaj więcej <strong>Informacja dla mieszkańców gminy,<br>którzy w 2024 roku obchodzą 50-tą rocznicę ślubu</strong>
Mapa na tle linijki i ołówka.
Przypominamy o dyskusjach publicznych, dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami zostaną przeprowadzone stacjonarnie (w sali konferencyjnej Parku Wodnego OCTOPUS w Suchym Lesie, ul. Szkolna 18, 62-002 Suchy Las) oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość (przy użyciu platformy Microsoft Teams).
Na zdjęciu kolorowe koperty
Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę: Nr oferty:… Czytaj więcej Oferta realizacji zadania publicznego – Stowarzyszenie Biedrusko
Na zdjęciu kolorowe koperty
Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę: Nr oferty:… Czytaj więcej Oferta realizacji zadania publicznego – Stowarzyszenie Unia Polsko-Ukraińska