Mężczyzna w garniturze z wyciągniętym kciukiem do przodu.
Wójt Gminy Suchy Las ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. nieruchomości i planowania przestrzennego w  Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Suchy Las. Termin składania ofert: 9 lutego 2024 r. Szczegóły w ogłoszeniu. Nabór na stanowisko ds.… Czytaj więcej Nabór na stanowisko ds. nieruchomości i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy
Znak drogowy B-35
W końcówce 2020 roku na ulicy Wojskowej w Biedrusku została wprowadzona nowa organizacja ruchu. Jej celem było uporządkowanie parkowania samochód osobowych na istniejącym pasie postojowym wzdłuż ulicy. Przypominamy! Na ulicy Wojskowej, która jest jednokierunkową i obowiązuje na niej dopuszczalna prędkość 30 km/h, na istniejącym pasie postojowym wprowadzono znak drogowy: „zakaz… Czytaj więcej Przypominamy, jak parkować na ulicy Wojskowej w Biedrusku
Na zdjęciu szyld ze znakiem paragrafu na środku.
Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że obecnie z mojej inicjatywy opracowywany jest projekt zmiany uchwały nr VI/81/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie opłaty reklamowej, ze zm. Przedmiotowy projekt zakładać będzie przesunięcie terminu wprowadzenia na terenie gminy Suchy Las opłaty reklamowej… Czytaj więcej Komunikat Wójta Gminy w sprawie obowiązywania w Gminie Suchy Las opłaty reklamowej
Dwoje dzieci zjeżdżających na sankach.
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Red Box terminy: 12-16.02.2024, 19-23.02.2024 r. Informacji udziela pan Krzysztof Graczyk,adres mail:  [email protected], telefon:  730 995 506. Stowarzyszenie Klub Sportowy AKRO FLY termin: 12-16.02.2024 r. Informacji udziela pani Swietłana Brudz,adres e-mail:  [email protected],  telefon:  501 898 986. TOWARZYSTWO MŁODZIEŻY SPORTOWEJ… Czytaj więcej Półkolonie zimowe dofinansowane z budżetu Gminy Suchy Las w 2024 roku
Wicemarszałek, stojący po prawej stronie zdjęcia, wspólnie z Prezes LGD, stojącą po lewej stronie zdjęcia, trzymają planszę z kwotą 4532987,60 euro, w tle roll up Suchego Lasu
3 stycznia 2024 r. odbyło się spotkanie, podczas którego została podpisana umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego a Lokalną Grupą Działania „Kraina Trzech Rzek” na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2024-2027. Uroczystość odbyła się w Ocieszynie, w świetlicy wiejskiej zbudowanej między innymi dzięki środkom z LGD. Świadkami wydarzenia byli… Czytaj więcej Ponad 4,5 mln euro na realizację nowej strategii LGD Kraina Trzech Rzek
Kolorowa grafika z ludźmi i dymkami dla wypowiedzi.
Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami zostaną przeprowadzone stacjonarnie (w sali konferencyjnej Parku Wodnego OCTOPUS w Suchym Lesie, ul. Szkolna 18, 62-002 Suchy Las) oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość (przy użyciu platformy Microsoft Teams) 8 stycznia 2024 roku. Poniżej zamieszczamy dane niezbędne do zalogowania się… Czytaj więcej Przypominamy o dyskusjach publicznych, dotyczących MPZP
Orzeł w koronie na czerwonym tle
27 grudnia przypada 105. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W gminie Suchy Las obchody rozpoczną się w Chludowie i w Suchym Lesie o g. 18.00. Na pamiątkę rozpoczęcia walk w 1918 roku dziś o godzinie 16.40 włączone zostaną syreny strażackie. Obchody… Czytaj więcej 105. rocznica Powstania Wielkopolskiego
Głaz z tablicą pamiątkową w Suchym Lesie
Udział mieszkańców wsi w powstaniu wielkopolskim oraz ich wkład w rozwój społeczności lokalnej na przykładzie dawnej gminy Piątkowo a obecnej Suchy Las Niniejszy artykuł autorstwa Ryszarda Chruszczewskiego ma na celu zwrócenie uwagi na udział mieszkańców wsi w powstaniu wielkopolskim. Aby to uczynić, warto poszukać odpowiedzi na kilka pytań. Oto… Czytaj więcej Udział mieszkańców wsi w powstaniu wielkopolskim – w 105. rocznicę wybuchu powstania
Na zdjęciu zbliżenie na zlew z kranem w kuchni.
Aquanet S.A. informuje, że przez Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego WodyPolskie została zatwierdzona nowa taryfa dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodęi zbiorowego odprowadzania ścieków. Poniżej przedstawiamy Państwu nową taryfę cen Aquanet S.A. obowiązującą od 19 grudnia 2023 roku do 18 grudnia 2024 roku: Wysokość cen za dostarczoną wodę