Na zdjęciu las.
Gmina włączyła się do działań zainicjowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu. Tomasz Lisowski, Zastępca Kierownika Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy będzie reprezentował naszą Gminę w Zespole zadaniowym, którego celem będzie wypracowanie i przedstawienie listy obszarów leśnych, skupionych wokół miasta Poznań, o wiodącej funkcji społecznej.… Czytaj więcej Tworzona będzie lista obszarów leśnych o wiodącej funkcji społecznej
Grafika - dokumenty na niebieskim tle oraz lupa i długopisy.
Drodzy mieszkańcy, po podjęciu przez Radę Gminy uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchy Las (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 13 maja 2024 r. poz. 4773) w najbliższych dniach rozpoczną się kontrole zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Obowiązek… Czytaj więcej Kontrole zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
Mapa gminy z naniesionymi terminami zebrań wyborczych w sołectwach i osiedlach.
W związku z upływem 5-letniej kadencji organów wykonawczych i wspomagających jednostek pomocniczych, Rada Gminy Suchy Las w drodze uchwały zarządziła przeprowadzenie wyborów sołtysów, rad sołeckich, przewodniczących i członków zarządów osiedli następujących jednostek pomocniczych: osiedla – Biedrusko, Osiedle Grzybowe, Suchy Las, Złotniki - Osiedle; sołectwa – Chludowo, Golęczewo, Zielątkowo, Złotkowo, Złotniki - Wieś.
Widok na laptopa z wyświetlonym przebiegiem sesji Rady Gminy Suchy Las. W tle radni.
Wczoraj w sali sesyjnej Parku Wodnego Octopus w Suchym Lesie odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Suchy Las kadencji 2024 -2029. Radę Gminy Suchy Las kadencji 2024-2029 będzie tworzyć 15 radnych: Radosław Banaszak, Andrzej Bartkowiak, Kacper Czaczyk, Jarosław Dudkiewicz, Michał Dziedzic, Leszek Gralak, Krzysztof Łączkowski, Joanna Pągowska, Wiesława… Czytaj więcej Inauguracyjna sesja Rady Gminy Suchy Las kadencji 2024 – 2029
Logo wydarzenia i organizatora
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza 26-28 czerwca na IX Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych (OFIP). Celem Forum Inicjatyw Pozarządowych jest spotkanie osób zaangażowanych, organizacji społecznych, sektora obywatelskiego oraz przedstawicieli władz publicznych. Podczas tegorocznego OFIP planowane są projektowanie działań w obszarach wspólnych dla wszystkich organizacji, wymiana doświadczeń oraz dyskusje nad dalszym rozwojem sektora… Czytaj więcej IX Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych (OFIP) – bezpłatne wydarzenie dla organizacji
Zdjęcie frontu Urzędu Gminy
2 MAJA (czwartek) URZĄD GMINY SUCHY LAS BĘDZIE NIECZYNNY. Za utrudnienia przepraszamy. DYŻUR USC Urząd Stanu Cywilnego w Suchym Lesie informuje, że 2 maja w sprawach związanych ze sporządzeniem aktu zgonu osoby zmarłej na terenie gminy Suchy Las pełni dyżur… Czytaj więcej Urząd Gminy w długi weekend
Mapa na tle linijki i ołówka.
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SUCHY LAS o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chludowo – rejon ulic Szosy Poznańskiej, Golęczewskiej i PoznańskiejLINK OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SUCHY LAS o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotniki – Plac SokołaLINK
Na zdjęciu Wójt z kwiatami.
Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Suchy Las, w minioną niedzielę 21 kwietnia 2024 r. zakończyły się wybory do organów Gminy Suchy Las na kadencję 2024 - 2029. W ramach wyborów samorządowych wybieraliśmy także radnych do Rady Powiatu w Poznaniu oraz do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Frekwencja w Naszej… Czytaj więcej Wybory samorządowe 2024