Psy i koty pozujące na różowym tle.

Urząd Gminy Suchy Las informuje mieszkańców o możliwości skorzystania z dofinansowania zabiegów sterylizacji i kastracji psów oraz kotów w wysokości 50% poniesionych kosztów.

 Z dofinansowania mogą skorzystać tylko mieszkańcy gminy Suchy Las, w ilości maksymalnie 2 zwierząt rocznie. Dofinansowaniu podlegają tylko i wyłącznie zabiegi wykonane w:

  • Sucholeskim Gabinecie Weterynaryjnym lek. wet. Piotra Jóźwiaka, z siedzibą w Suchym Lesie przy pl. Nowy Rynek 5;
  • Gabinecie Weterynaryjnym lek. wet. Przemysława Racewicza, z siedzibą w Suchym Lesie przy ul. Poziomkowej 19;
  • Gabinecie Weterynaryjnym lek. wet. Marcina Markiewicza, z siedzibą w Chludowie przy ul. Dworcowej 17;
  • Gabinecie Weterynaryjnym VETALIA Lignowska Markiewicz spółka partnerska lekarzy weterynarii, z siedzibą w Biedrusku przy ul. Wojskowej 12/1.

Dofinansowanie kosztów sterylizacji i kastracji psów przysługuje osobom, które oznakowały elektronicznie psa oraz poddały go szczepieniu przeciwko wściekliźnie.

Wnioski o dofinansowanie zabiegów kastracji i sterylizacji należy składać do 30 listopada 2024 r.  Wnioski, które wpłyną do Urzędu Gminy Suchy Las po tym terminie zostaną odrzucone.

Dofinansowanie nie będzie też udzielane po wykorzystaniu w całości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.

Gmina finansuje również zabiegi elektronicznego znakowania (czipowania) psów oraz kotów.

Finansowane są tylko i wyłącznie zabiegi wykonane w gabinetach weterynaryjnych, z którymi Gmina zawarła umowę, tj.:

  • Sucholeskim Gabinecie Weterynaryjnym lek. wet. Piotra Jóźwiaka, z siedzibą w Suchym Lesie przy pl. Nowy Rynek 5;
  • Gabinecie Weterynaryjnym lek. wet. Przemysława Racewicza, z siedzibą w Suchym Lesie przy ul. Poziomkowej 19;
  • Gabinecie Weterynaryjnym lek. wet. Marcina Markiewicza, z siedzibą w Chludowie, przy ul. Dworcowej 17;
  • Gabinecie Weterynaryjnym VETALIA Lignowska Markiewicz spółka partnerska lekarzy weterynarii, z siedzibą w Biedrusku przy ul. Wojskowej 12/1.
wydrukuj wydrukuj