logo WFOŚiGW 30 lat Poznań
Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu  „Czyste Powietrze”. Płacicie Państwo za zakup i montaż nowego źródła ciepła np. pompy ciepła– i refinansujecie zrealizowane zadanie z przyznanej i należnej Wam dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”!
plakat z informacją o wpisie i schematem obiegu wody
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o uruchomieniu naboru wniosków w Programie Priorytetowym Moja Woda. Wnioskodawcy: Osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu „Moja Woda”.… Czytaj więcej Nabór wniosków w Programie Priorytetowym Moja Woda
Pole zboża.
W dniu 6 lipca 2023 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało Wojewodzie Wielkopolskiemu informację o planowanych rozwiązaniach dotyczących szacowania szkód powstałych w wyniku tegorocznej suszy. Podstawą oszacowania szkód spowodowanych przez suszę w gospodarstwie rolnym nadal będzie złożenie przez poszkodowanego producenta rolnego wniosku za pośrednictwem aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą".
Na zdęciu kolorowe ule w zielonym sadzie.
Wielkopolski Urząd Marszałkowski w ramach dotacji w roku 2023 przekazał 2.000.000,00 zł na zakup węzy pszczelej, która ma trafić do rąk pszczelarzy z terenu Wielkopolski. Na terenie naszego województwa funkcjonuje pewna część pszczelarzy poza strukturami PZP, którzy nigdzie nie są zarejestrowani. Dlatego, aby umożliwić im udział w programie prosimy o… Czytaj więcej Zachęcamy pszczelarzy do przystąpienia do Programu
Bratki w eko doniczce.
Już po raz kolejny Referat Oświaty i Sportu Urzędu Gminy Suchy Las zorganizował dla dzieci konkurs ekologiczny. Tym razem polegał on na wykonaniu oryginalnej doniczki z wykorzystaniem materiałów ekologicznych. Oto jego laureaci - serdecznie gratulujemy. W kategorii 6-latków 1 m. Antonina Dąbrowicz z przedszkola w Biedrusku,2 m.… Czytaj więcej Eko konkurs rozstrzygnięty
Kadr z filmu obrazujący planetę ziemię.
Od milionów lat działania człowieka i jego nie zawsze trafne decyzje sprawiły, że nasza planeta może stać się szara i brudna. Dlatego już dziś musimy zadbać wszyscy o to, by nasza planeta była czysta.  Jak to zrobić? Jest na to wiele sposobów. Czy wiecie, że tylko w Polsce rocznie wytwarzamy… Czytaj więcej Planeta Ziemia to nasz dom. Sprawdź, jak ją chronić
niebo z dymiącymi kominami w tle
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu wydał ostrzeżenie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 od dnia 20.04.2023 r. do dnia  31.12.2023 r. na terenie powiatu poznańskiego. W związku z powyższym zwracamy uwagę, aby śledzić odczyty z czujników jakości powietrza celem bieżącej… Czytaj więcej Ryzyko przekroczenia <strong>benzo(a)pirenu</strong> w pyle zawieszonym PM10
Czerwony wykrzyknik w tak zwanym czerwonym dymku.
W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego  „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko. Wykonawców i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) nie łączy żadna umowa lub zobowiązanie… Czytaj więcej Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”
smog gd31e86df7 1920 597x350 - Ryzyko przekroczenia poziomu PM10 w powietrzu - monitoruj jakość powietrza
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu wydał ostrzeżenie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu od 24 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) na terenie powiatu poznańskiego. W związku z powyższym zwracamy uwagę, aby… Czytaj więcej Ryzyko przekroczenia poziomu PM10 w powietrzu – monitoruj jakość powietrza
Mężczyzna na dachu ściągający płytę azbestu
Urząd Gminy Suchy Las informuje, że można już składać wnioski o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest. Wzorem ubiegłych lat Starostwo Powiatowe w Poznaniu i Urząd Gminy zachęcają mieszkańców do wzięcia udziału w programie pozwalającym na pozbycie się z terenu nieruchomości niebezpiecznych i szkodliwych wyrobów azbestowych. Kto może skorzystać… Czytaj więcej Skorzystaj z dofinansowania na usunięcie azbestu