Informacja o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2022-2030.

Wójt Gminy Suchy Las zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych, dotyczących Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2022-2030.

Na podstawie Uchwały nr XXXI/345/21 Rady Gminy Suchy Las w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2022-2030, w tym trybu jej konsultacji, w związku art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) Wójt Gminy Suchy Las informuje o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2022-2030.

  1. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców, instytucji społecznych oraz podmiotów gospodarczych odnośnie propozycji kierunków rozwoju gminy Suchy Las oraz przyjmowanie uwag, dotyczących projektu dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2022-2030.
    Konsultacjami objęty jest obszar całej gminy.

2. Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 29 października 2021 r. do 6 grudnia 2021 r.

Sposoby opiniowania dokumentu Strategii:

2.1 Uwagi można zgłaszać:

  • drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las (decyduje data wpływu)

2.2. Otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 26 listopada 2021 r. o godz. 17:00 w Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie ul. Szkolna 16.
Z uwagi na stan epidemii spotkanie odbędzie się w również w formie zdalnej za pomocą platformy ZOOM. 

Dane dostępowe
Dołącz do spotkania: https://zoom.us/j/92614847263
Meeting ID: 926 1484 7263

  1. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2022-2030 dostępny będzie od dnia rozpoczęcia konsultacji w następujących lokalizacjach:
  1. Po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg wraz z ustosunkowaniem się do zgłoszonych uwag.

Wójt Gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera

wydrukuj wydrukuj