Sala konferencyjna z owalnym stołem z szeroko rozstawionymi krzesłami. Przy stole prezydialnym z-ca wójta i 5 osób. W tle ekran rzutnika z zieloną planszą.
14 września w sali konferencyjnej Parku Wodnego Octopus  odbyło się spotkanie Zespołu ds. strategii rozwoju gminy Suchy Las na lata 2021-2030 i Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy. Dr Bartłomiej Kołsut z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza zaprezentował wójtowi Grzegorzowi Wojterze, radnym i zespołowi strategicznemu diagnozę stanu gminy… Czytaj więcej Warsztat strategiczny
Strategia rozwoju gminy Suchy Las na lata 2021-2030; wypełnij ankietę
Gmina Suchy Las przystępuje do kolejnego etapu prac nad dokumentem Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2021–2030. Następnym krokiem są badania ankietowe wśród mieszkańców gminy. Do tej pory Uniwersytet im. Adama Mickiewicza przeprowadził wywiady pogłębione wśród lokalnych liderów społeczno-gospodarczych. Teraz oddajemy głos wszystkim mieszkańcom gminy z prośbą o przedstawienie… Czytaj więcej Twoje zdanie się liczy!
Herb Gminy Suchy Las. Krzyż maltański na czerwonym tle z gałązką z liśćmi i żołędziami.
UCHWAŁA NR XVII/224/20 RADY GMINY SUCHY LAS z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do prac nad Strategią Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2021 – 2030 - kliknij aby pobrać w BIP. Uchwała Nr XXIV/266/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 września 2020 r.… Czytaj więcej Dokumenty dotyczące prac nad Strategią Rozwoju Gminy Gminy Suchy Las na lata 2021-2030