Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze nawadniania w gospodarstwie

Do 20 lipca br. został przedłużony termin składania wniosków przez rolników o przyznanie pomocy finansowej na inwestycje w obszarze nawadniania w gospodarstwie. W związku z coraz częściej występującymi okresami suszy, które powodują nadmierne przesuszenie gleb, co z kolei wpływa negatywnie na wysokość oraz jakość plonów, w celu poprawy gospodarki wodnej i zwiększenia zasobów wody dla potrzeb uprawianych roślin, w ramach operacji typu„Modernizacja gospodarstw rolnych” wprowadzona została możliwość realizowania inwestycji w nawodnienia … Czytaj dalej Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze nawadniania w gospodarstwie