Widok skoszonego pola w deszczu

Do 20 lipca br. został przedłużony termin składania wniosków przez rolników o przyznanie pomocy finansowej na inwestycje w obszarze nawadniania w gospodarstwie.

W związku z coraz częściej występującymi okresami suszy, które powodują nadmierne przesuszenie gleb, co z kolei wpływa negatywnie na wysokość oraz jakość plonów, w celu poprawy gospodarki wodnej i zwiększenia zasobów wody dla potrzeb uprawianych roślin, w ramach operacji typu
„Modernizacja gospodarstw rolnych” wprowadzona została możliwość realizowania inwestycji w nawodnienia w gospodarstwach.

W związku z powyższym mogą zostać objęte wsparciem następujące rodzaje operacji:

  • wykonanie nowego nawodnienia,
  • ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej,
  • ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru.

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których należą m.in. koszty: wykonania ujęć wody, zakupu nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie, budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie.

Szczegółowe informacje: ARiMR

wydrukuj wydrukuj