Punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze w Chludowie (7.11) i Biedrusku (8.11)

Urząd Gminy Suchy Las zaprasza właścicieli nieruchomości do punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” w: W ramach punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” zostaną przedstawione informacje o Programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie, w tym między innymi o wysokości możliwego dofinansowania, pracach które podlegają dofinansowaniu oraz określonych w Programie dopuszczalnych warunkach łączenia dofinansowania przedsięwzięć z innymi … Czytaj dalej Punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze w Chludowie (7.11) i Biedrusku (8.11)