Plakat informujący o programie Czyste Powietrze.

Urząd Gminy Suchy Las zaprasza właścicieli nieruchomości do punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” w:

  1. w Chludowie – 7 listopada 2023 r., godz. 14-17 w Świetlicy Wiejskiej (ul. Tysiąclecia 6),
  2. w Biedrusku – 8 listopada 2023 r., godz. 15-18 w Domu Osiedlowym (ul. Zjednoczenia 4).

W ramach punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” zostaną przedstawione informacje o Programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie, w tym między innymi o wysokości możliwego dofinansowania, pracach które podlegają dofinansowaniu oraz określonych w Programie dopuszczalnych warunkach łączenia dofinansowania przedsięwzięć z innymi programami finansowanymi ze środków publicznych.

PROGRAM CZYSTE POWIERZE

DLA KOGO?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

NA CO?

Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.

ILE?

Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny.

wydrukuj wydrukuj