W Urzędzie Gminy Suchy Las uruchomiony został system TOTUPOINT. Jest to sieć specjalnych znaczników dźwiękowych, które mają pomóc osobom z niepełnosprawnością wzroku w poruszaniu się po Urzędzie Gminy.

Znaczniki TOTUPOINT zamontowane są w następujących miejscach:

  1. Nad wejściem do głównego budynku Urzędu Gminy Suchy Las przy ul. Szkolnej 13.
  2. Nad wejście do Sali Obsługi Klienta w budynku Urzędu Gminy Suchy Las przy ul. Szkolnej 13.
  3. Nad wejściem A (od ulicy) do budynku Urzędu Gminy Suchy Las przy ul. Szkolnej 7.
  4. Przy ladzie do obsługi klientów w budynku Urzędu Gminy Suchy Las przy ul. Szkolnej 7 (wejście od ulicy).
  5. Nad wejściem do siedziby Straży Gminnej przy ul. Dworcowej 2 w Złotnikach.

Czym jest TOTUPOINT?

TOTUPOINT to system znaczników dźwiękowych, działających w technologii bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu, który sprawia, że publiczna przestrzeń staje się bardziej bezpieczna dla osób z niepełnosprawnościami, szczególnie z dysfunkcją narządu wzroku.

Z systemu można korzystać za pomocą smartfonu lub tabletu wyposażonego w interfejs BLE (Bluetooth Low Energy 4.0). Wskazane jest jednak, by osoby z niepełnosprawnością wzroku wyposażone były w moduł elektroniczny montowany do białej laski nazywany aktywatorem. Moduł białej laski lub odpowiednio skonfigurowany smartfon uaktywnia znaczniki, a w aplikacji mobilnej wyświetla się komunikat z opisem miejsca, w którym znacznik się znajduje.

Dostępne są aplikacje dla urządzeń pracujących z systemem operacyjnym iOS w wersji 9.0 lub nowszej, oraz Android w wersji 5.0 lub nowszej. Aplikacje są bezpłatne. Można je pobrać z internetowych sklepów z aplikacjami: App Store lub Google Play.

Jak działa aplikacja?

Telefon z uruchomioną aplikacją poszukuje w swoim otoczeniu znaczników elektronicznych TOTUPOINT. Zasięg tego poszukiwania zależy od konfiguracji samego znacznika, jednak zwykle nie przekracza 20-30 metrów. W przypadku wykrycia znacznika, jeżeli jest to określone w ustawieniach aplikacji, następuje automatyczna aktywacja, czyli znacznik wyemituje sekwencję tonową i krótki komunikat głosowy (o ile posiada funkcję głosową). Jednocześnie, na ekranie pojawi się tak zwana karta znacznika, czyli pole tekstowe w którym wyświetlony jest pobrany ze znacznika tekst. Zwykle jest to opis miejsca lub inna informacja istotna w kontekście obiektu, na którym znacznik jest zamontowany. Odpowiedni gest dotykowy może wywołać aktywację – jest to tzw. aktywacja na żądanie. Wykryciu karty mogą towarzyszyć dźwięki i wibracje telefonu – to zależy od preferencji Użytkownika.

Jeżeli aplikacja wykryje więcej, niż jeden znacznik, to karty układają się niczym karty do gry, na stosie. Gestem przesunięcia trzema palcami w lewo lub prawo można je przekładać, aby odczytać tekst wybranego znacznika. Aktywować można tylko ten znacznik, którego karta jest widoczna.

Szczegółowa instrukcja obsługi aplikacji TOTUPOINT.

Korzystanie z systemu jest bezpłatne, nie wymaga połączenia z siecią Internet.

wydrukuj wydrukuj