Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To event minęło.

Sesja Rady Gminy Suchy Las

29 września 2022 @ 16:30

ikonki osób z dymkami dyskusji, pod nimi napis Sesja Rady Gminy

Zapraszam na XLIX sesję Rady Gminy Suchy Las, która odbędzie się dnia 29 września 2022 r. (czwartek) o godzinie 16:30 w sali multimedialnej na terenie Parku Wodnego OCTOPUS w Suchym Lesie, ul. Szkolna 18.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie     protokołu     z     sesji     Rady    Gminy    Suchy    Las   nr   XLVII/22  z  dnia  20  czerwca  2022  r.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
 5. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  nr  XIX/231/20  Rady  Gminy  Suchy  Las  z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
 7. Podjęcie   uchwały   w   sprawie   zmian   Wieloletniej  Prognozy  Finansowej Gminy Suchy Las  na  lata 2022-2035.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego na rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego na rok 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego na rok 2024.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stawek dotacji przedmiotowych na rok 2023 dla gminnego zakładu budżetowego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 14. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki gruntu nr 23 w obrębie Biedrusko.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości położonych w Suchym Lesie na rzecz Skarbu Państwa – Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Chludowie na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Suchy Las oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchy Las.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2022-2030.
 21. Informacje:
 22. Wójta Gminy,
 23. Przewodniczącego Rady Gminy,
 24. Przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski,
 25. Przewodniczących Komisji Rady.
 26. Interpelacje i zapytania Radnych.
 27. Wolne głosy i wnioski.
 28. Zamknięcie sesji.

NAGRANIE W SYSTEMIE AUDIO – WIDEO BĘDZIE UDOSTĘPNIONE W SERWISIE ESESJA.TV. DOSTĘP DO SERWISU POPRZEZ STRONĘ GMINY SUCHY LAS. W MENU MEDIA NAGRANIE Z TRANSKRYPCJĄ BĘDZIE UDOSTĘPNIONE PO UPŁYWIE 14 DNI OD SESJI.

Przypominamy Państwu, że z uwagi na publiczny charakter posiedzeń Rady należy zwrócić uwagę na nieposługiwanie się danymi osobowymi. W innym przypadku można narazić się na złamanie przepisów dot. ochrony danych osobowych.

Szczegóły

Data:
29 września 2022
Czas:
16:30
Wydarzenie Kategoria:

Organizator

Rada Gminy Suchy Las

Miejsce

Sala Konferencyjna Park Wodny Octopus
wydrukuj wydrukuj