Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To event minęło.

XXX sesja Rady Gminy Suchy Las

25 lutego @ 16:30 - 19:30

ikonki osób z dymkami dyskusji, pod nimi napis Sesja Rady Gminy

Suchy Las, 18 lutego 2021 r.

Zapraszam na XXX sesję Rady Gminy Suchy Las, która odbędzie się dnia 25 lutego 2021 r. (czwartek) o godzinie 16:30

SESJA ZOSTANIE PRZEPROWADZONA W TRYBIE ZDALNYM.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Suchy Las nr XXIX/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Golęczewo i Złotkowo – teren aktywizacji gospodarczej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2021-2031.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2021r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki gruntu nr 186/1 z obrębu Suchy Las.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki gruntu nr 319/11 z obrębu Suchy Las.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki gruntu nr 303/8 z obrębu Suchy Las.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działki gruntu nr 236/34 z obrębu Suchy Las.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części działki gruntu nr 518 z obrębu Chludowo.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działek gruntu nr 268/1 i 268/2 z obrębu Chludowo.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XIII/178/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia  szczegółowych  warunków  przyznawania  i  odpłatności  za  usługi opiekuńcze  i   specjalistyczne  usługi  opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  oraz  szczegółowych  zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy Suchy Las.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa Jelonek.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu osiedla Suchy Las – Wschód.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Suchy Las.
 20. Przedstawienie oświadczenia Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej 2428P Sobota – Golęczewo.
 21. Przedstawienie oświadczenia Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie debaty publicznej dotyczącej podziału funduszy unijnych na programy regionalne w latach 2021 – 2027.
 22. Informacje:
 • Wójta Gminy,
 • Przewodniczącej Rady Gminy,
 • Przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski,
 • Przewodniczących Komisji Rady.
 1. Interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Wolne głosy i wnioski.
 3. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las
Anna Ankiewicz

Link do Zoom Meeting

Meeting ID: 937 2950 7600

Passcode: 817096

NAGRANIE W SYSTEMIE AUDIO – WIDEO BĘDZIE UDOSTĘPNIONE W SERWISIE ESESJA.TV
POD LINKIEM https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/181/rada-gminy-suchy-las.htm
 DOSTĘP DO SERWISU POPRZEZ STRONĘ www.suchylas.pl w MENU MEDIA
Przypominam Państwu, że z uwagi na publiczny charakter posiedzeń Rady
 należy zwrócić uwagę na nieposługiwanie się danymi osobowymi.
W innym przypadku można narazić się na złamanie przepisów dot. ochrony danych osobowych.

Szczegóły

Data:
25 lutego
Czas:
16:30 - 19:30
Wydarzenie Kategoria:
Strona internetowa:
https://zoom.us/j/93729507600?pwd=aEFlRUorZW9HRlo4MVB1WnFiaDQvdz09

Organizator

Rada Gminy Suchy Las

Miejsce

posiedzenie zdalne
wydrukuj wydrukuj