Szkoła Ćwiczeń w Suchym Lesie

Od lutego 2019 roku Gmina Suchy Las realizuje projekt „Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie – Województwo Wielkopolskie”. Projekt ten stanowi uzupełnienie systemu doskonalenia nauczycieli, służy praktycznym działaniom w podnoszeniu kompetencji nauczycieli i kandydatów do zawodu nauczycielskiego.

Okres realizacji projektu: 2019-02-01 – 2021-01-31
Budżet projektu: 1.331.974,88 zł
Dofinansowanie ze środków europejskich: 1.122.588,43 zł
Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 209.386,45 zł

Wspieranie szkół w zakresie:

  • kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (technologie informacyjno-komunikacyjne – ICT, przedmioty matematyczne i przyrodnicze, języki obce);
  • nauczania eksperymentalnego;
  • postaw kreatywności, innowacyjności;
  • pracy zespołowej;
  • zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Partnerzy projektu:

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
  • „Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie – Województwo Wielkopolskie” stanowi uzupełnienie systemu
  • doskonalenia nauczycieli, służy praktycznym działaniom w podnoszeniu kompetencji nauczycieli
  • i kandydatów do zawodu nauczycielskiego.

Partnerzy projektu: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie

Beneficjentem projektu jest Gmina Suchy Las.

„Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie – Województwo Wielkopolskie” stanowi uzupełnienie systemu doskonalenia nauczycieli, służy praktycznym działaniom w podnoszeniu kompetencji nauczycieli i kandydatów do zawodu nauczycielskiego.

Projekt nr POWR.02.10.00-00-5014/18 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

szkolacwiczen ulotka - "Szkoła ćwiczeń" w Suchym Lesie
wydrukuj wydrukuj