coronawirus

Ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa w Polsce Starosta Poznański podjął, wraz Zarządem Powiatu w Poznaniu oraz po konsultacji z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, decyzję, że od 11 marca br. przez 14 dni zamknięte zostaną:

  • prowadzone przez powiat poznański poradnie psychologiczno-pedagogiczne wraz z filiami oraz Park Orientacji Przestrzennej w Owińskach;
  • odwiedziny w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach mogą odbywać się w szczególnych przypadkach i każdorazowo po konsultacji z dyrektorem placówki.

Starosta zwraca się z apelem, aby wszyscy klienci Starostwa Powiatowego w Poznaniu ograniczyli również wizyty w Urzędzie i jednostkach podległych. Numery telefonów do poszczególnych wydziałów dostępne są na stronie www.bip.powiat.poznan.pl.

W przypadku szkół ponadpodstawowych i specjalnych ośrodków prowadzonych przez powiat poznański – decyzje o ewentualnym zawieszaniu zajęć będą podejmowane w porozumieniu z Inspekcją Sanitarną.

Przypominamy, że od 10 marca br. Szpital Powiatowy w Puszczykowie jest zamknięty dla odwiedzających do odwołania.

wydrukuj wydrukuj