Znaki drogowe informujące o przejeździe kolejowym

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informują, że ze względu na zmniejszoną liczbę pociągów tymczasowo wyłączone zostaną urządzenia zamontowane na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ul. Biskupińskiej. Planowane zmiany będą obowiązywać od 8 do 15 kwietnia.

W tym czasie wprowadzone zostaną dodatkowe procedury bezpieczeństwa: skrzyżowanie zostanie odpowiednio oznakowane, pociągi przejeżdżające przez przejazd przed wjazdem na skrzyżowanie będą się zatrzymywać i dawać dodatkowe sygnały, informujące o zbliżaniu się do przejazdu.

Jednocześnie prędkość pociągów przejeżdżających przez przejazd zostanie ograniczona do maks. 20 km/h. Jest to rozwiązanie zgodne z procedurami, które zapewnia całkowite bezpieczeństwo.

Przypominamy, że kierowcy, rowerzyści i piesi, zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności za każdym razem, gdy zbliżają się do przejazdów kolejowo-drogowych.

Zalecamy zatrzymanie się przed skrzyżowaniem i upewnienie, że nie nadjeżdża pociąg. Przestrzeganie przepisów zapewnia bezpieczną możliwość pokonania torów.

wydrukuj wydrukuj