logo Powiatu Poznańskiego

Komunikat starosty poznańskiego Jana Grabkowskiego z dnia 21 maja 2020 roku:

Informuję, iż od 16 maja 2020 r weszła w życie tzw. Tarcza Antykryzysowa 3. Na mocy jej zapisów 24 maja br. tj. w najbliższą niedzielę, „odmrożeniu” ulegają wszystkie terminy administracyjne. Powyższe oznacza, że:

  • postępowania, dla których terminy się nie rozpoczęły, zaczynają swój bieg,
  • terminy postępowań, które w związku z sytuacją epidemiczną uległy zawieszeniu, zostają wznowione i biegną dalej.

W związku z tym, proszę naszych mieszkańców, aby zwracali szczególną uwagę na daty wynikające z już wszczętych postępowań, a co za tym idzie dopełniali wszelkich formalności określonych przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

Przypominam ponadto, że w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, w czasie trwania epidemii, funkcjonuje specjalny system udzielania informacji, dedykowany dla poszczególnych typów spraw:

  • Punkt Informacyjny Starostwa Powiatowego w Poznaniu – tel. 61 8410 500,
  • Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej – tel. 61 8 410 504 oraz 618410 517,
  • Wydział Komunikacji i Transportu – tel. 61 8410 748, 61 8410 600, 61 8410 538
  • Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – tel. 61 8410 552,
  • Powiatowy Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności – tel.61 2228 859

Jednocześnie informuję, że w urzędzie obowiązują zasady bezpieczeństwa, do których każdy mieszkaniec musi bezwzględnie się stosować. W przypadku odmowy ich przestrzegania, dana osoba nie będzie wpuszczona do Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz podległych filii i jednostek organizacyjnych.

Zachęcamy do bieżącego śledzenia stron internetowych: www.bip.powiat.poznan.pl i www.powiat.poznan.pl, na których są zamieszczane aktualne informacje.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

wydrukuj wydrukuj