Wystawa zdjęć wraz z opisem na froncie Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie

30 lat temu, 27 maja 1990 r. odbyły się zarządzone  przez ówczesnego Prezesa Rady Ministrów Tadeusza Mazowieckiego wybory samorządowe do rad gmin. Dziś, w rocznicę tych wydarzeń, przed Centrum Kultury i Biblioteką Publiczną została otwarta wystawa zdjęć, ukazująca zmiany jakie dokonały się w gminie Suchy las przez ostatnie trzy dekady. Z powodu pandemii huczne świętowanie zostało zastąpione możliwością kontemplacji wystawy, umieszczonej na świeżym powietrzu. CKiBP w Suchym Lesie zaprasza serdecznie.

Reforma samorządowa jest dziś oceniana jako sukces transformacji ustrojowej. Istotą dokonujących się zmian, było uchwalenie obowiązującej do dziś Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym, która z dniem 29 grudnia 1998 roku otrzymała brzmienie – Ustawy o samorządzie gminnym. Na jej mocy gmina jako wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium stała się podstawową, samodzielną jednostką samorządu terytorialnego, posiadającą kompetencje i środki do realizacji nałożonych na nią  zadań.

wydrukuj wydrukuj