Logo Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek

Informacja dla beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie unijne poprzez LGD Kraina Trzech Rzek.

Uprzejmie informuję, że 9 września 2020 r. w Dzienniku Ustaw RP pod pozycją 1555 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. Zmienia ono rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dziennik Ustaw).

Najważniejsze zmiany dotyczą dopuszczenia możliwości przerw w opłacaniu składek do ZUS, złagodzenia podejścia dotyczącego utrzymania miejsc pracy, oraz odstąpienia od konieczności 30% wartościowego i ilościowego stopnia zrealizowania biznesplanu.

Do zmiana umowy konieczne jest opracowanie i udostępnienie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa aktualizacji obowiązujących formularzy. Po otrzymaniu ww. dokumentów, Zarząd Województwa Wielkopolskiego poinformuje pisemnie beneficjentów pomocy o możliwości aneksowania zawartych umów.

Prosimy oczekiwać kolejnych informacji, dotyczących możliwości zmiany umów.

Małgorzata Najdek
Prezes zarządu LGD Kraina Trzech Rzek

wydrukuj wydrukuj