Okładka "Gazety Sucholeskiej", na której znajdują się zdjęcia z podpisania umowy na budowę ulicy Szkółkarskiej, promujące w urżedzie Gminy w suchym Lesie Spis Rolny, strażników ze straży Gminnej,. Główne zdjęcie prezentuje rower na tle ścieżki rowerowej w Złotnikach.

Pierwszy numer „Gazety Sucholeskiej” ukazał się w grudniu 1991 roku. „Gazeta Sucholeska” wydawana była do sierpnia 1995 roku. W latach 1995-2004 ukazywał się „Miesięcznik Sucholeski” pod patronatem Urzędu Gminy Suchy Las. W sierpniu 2004 roku „Gazeta Sucholeska” wróciła na rynek wydawniczy.

Z tym numerem świętujemy jej dwusetne wydanie. Drodzy Czytelnicy, dziękujemy, że przez cały czas jesteście z nami!
Zespół Redakcyjny
„Gazety Sucholeskiej”

Nowy numer “Gazety Sucholeskiej”

wydrukuj wydrukuj