zdjęcie panoramiczne z góry terenu aktywnej edukacji i sportu

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Gmina Suchy Las znalazła się w gronie laureatów X edycji konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu pod hasłem: „NAJLEPIEJ ZAGOSPODAROWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W WIELKOPOLSCE” pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Teren Aktywnej Edukacji i Sportu otrzymał wyróżnienie za – jak uzasadnia Sąd Konkursowy – „stworzenie miejsca dedykowanego wszystkim grupom społecznym, nastawionego na szeroko rozumianą integrację i rekreację. Realizacja zlokalizowana jest w strefie pomiędzy terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej a terenami otwartymi – leśnymi, bezpośrednio przy pętli autobusowej i w maksymalnym stopniu wpisuje się w kompleksy zieleni wysokiej, które rozdzielają poszczególne strefy aktywności. Sąd Konkursowy zauważył, iż zagospodarowanie terenu cechuje prostota i naturalność, co jest dużym atutem jeśli chodzi o kontakt z przyrodą nawet w bardzo aktywnym uprawianiu jazdy na pumptraku.”

Główną nagrodę w konkursie, czyli Grand Prix przyznano Miastu Poznań za realizację: Poznawcze szlaki rekreacyjnoturystyczne Leśnictwa Antoninek (Etap I i II).

I nagrodę przyznano Gminie Miasto Złotów za realizację: Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe przy ulicy Promykowej – ogrody tematyczne. II nagrodę przyznano Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski za realizację: Modernizacja Ogródków Jordanowskich w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej. III nagrodę przyznano Gminie Opatówek za realizację: Przebudowa, rozbudowa (w miejscu istniejących budynków gospodarczych) oraz zmiana sposobu użytkowania domku gotyckiego tzw. “Cukierni” na funkcję użyteczności publicznej – bibliotekę publiczną oraz budowa muru ażurowego.

Informacje o Terenie aktywnej edukacji i sportu

wydrukuj wydrukuj