ręka w rękawiczce lateksowej zbliża strzykawkę do ramienia osoby

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 2550/2021 z dnia 13.10.2021 r. zatwierdził wyniki otwartego konkursu ofert na wybór realizatora Programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej, adresowanego do mieszkańców powiatu poznańskiego w 2021 r.. Realizacja zadania powierzona została firmie EDICTUM sp. z o.o.

Z bezpłatnych szczepień mogą skorzystać osoby od 65. roku życia (tj. urodzone nie później niż 31 grudnia 1956 r.), zameldowane na terenie gmin powiatu poznańskiego. Wykonanie szczepień będzie poprzedzone badaniem lekarskim kwalifikującym do udziału w Programie.

W gminie Suchy Las zapisy będą prowadzone w Przychodni Sucholeskiej przy ul. Obornickiej 85 w Suchym Lesie pod numerem telefonu: 61 8 125 221.

Ze względu na ograniczoną liczbę szczepionek obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Program finansowany jest w całości ze środków budżetowych powiatu poznańskiego.

wydrukuj wydrukuj