Solidarni z Ukrainą - informacje

Dzięki uprzejmości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu publikujemy komunikat – informacje prawne dla Ukrainek i Ukraińców poszukujących możliwości pobytu w Polsce. Komunikat zawiera wiele praktycznych informacji prawnych dla Ukraińców przybywających do Polski po 24 lutego 2022 r.

Komunikat został sformułowany w języku polskim i języku ukraińskim.

Ponadto, Okręgowa Izba Radców Prawnych (OIRD) w Poznaniu or­ga­ni­zuje po­mo­c praw­ną dla oby­wa­te­li Ukra­iny na zasadzie wolontariatu. O szczegółach tej pomocy OIRD będzie informować na bieżąco.

wydrukuj wydrukuj