Solidarni z Ukrainą - informacje

W piątek w sali konferencyjnej Parku Wodnego Octopus zebrał się powołany przez wójta gminy zespół ds. pomocy uchodźcom ukraińskim. Jednym z głównym tematów była opieka nad obywatelami Ukrainy w kontekście nowych przepisów, które wkrótce mają wejść w życie. Nie do końca jednak wiadomo, jakie ostatecznie zapisy znajdą się w specustawie, w związku z czym wiele pytań pozostaje na razie bez odpowiedzi.

Podejmowano również tematy związane z:

  • zakwaterowaniem uchodźców na terenie gminy,
  • organizacją zajęć edukacyjnych dla dzieci (w tym edukacja szkolna),
  • gospodarką odpadami w związku ze zwiększoną ilością wytwarzanych śmieci,  
  • zaopatrzeniem magazynu działającego w CKiBP,
  • wnioskami o nadanie numeru PESEL,
  • punktem nieodpłatnej pomocy prawnej dla cudzoziemców,
  • bezpłatną komunikacją miejską dla uchodźców,
  • korzystaniem z Parku Wodnego Octopus przez uchodźców.

Punkt Rejestracyjny w OPS

Od 14 marca w Ośrodku Pomocy Społecznej działa punkt rejestracyjny dla uchodźców z Ukrainy. Do 10 marca zarejestrowało się w nim 232 osoby. Na miejscu uchodźcy mogą liczyć również na pomoc psychologiczną oraz artykuły pierwszej potrzeby.

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Liczna grupa nowych mieszkańców gminy przybyłych z terenów objętych wojną wiąże się ze zwiększoną produkcją śmieci. Gospodarstwa domowe, które przyjęły pod swój dach uchodźców, są zobowiązane do aktualizacji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Należy założyć, że koszt odbioru zwiększonej ilości odpadów pokryje świadczenie pieniężne, które będzie wypłacane osobom i podmiotom, zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną (40 zł dziennie/osobę). Na podstawie deklaracji, jeśli zajdzie taka potrzeba, będą również dostarczane dodatkowe pojemniki na odpady.

Dowiedz się, jak złożyć deklarację.

Nadawanie numeru PESEL

W związku z tym, że przepisy o specjalnym numerze PESEL dla obywateli Ukrainy jeszcze nie weszły w życie, prosimy wstrzymać się ze zgłaszaniem się w tej sprawie do urzędu. Wszelkie informacje na ten temat będą podawane na bieżąco na stronie www.suchylas.pl

Informacje ważne dla uchodźców znajdują się również na wydzielonej tablicy informacyjnej przy wejściu do Urzędu Gminy w Suchym Lesie.

Wejścia na basen w Suchym Lesie

Zapraszamy obywateli Ukrainy do korzystania z sucholeskiego basenu na preferencyjnych warunkach – w ramach taryfy ulgowej (opłata jak dla dzieci z terenu gminy Suchy Las – zgodnie z obowiązującym cennikiem). Podstawą do skorzystania jest okazanie przy wejściu paszportu ukraińskiego lub innego dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy z Polską po wybuchu wojny.

Komunikacja miejsca dla uchodźców

Od 1 marca uchodźcy z Ukrainy mogą otrzymać specjalne zaświadczenie, na podstawie którego przez 30 dni można bezpłatnie jeździć komunikacją miejską.

Zaświadczenie z hologramem jest wydawane po okazaniu ukraińskiego paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy polsko-ukraińskiej w dniu 24 lutego br. lub późniejszym.

Najbliższy gminie Suchy Las Punkt Obsługi Klienta ZTM, gdzie uchodźcy mogą otrzymać zaświadczenie, znajduje się na Dworcu Sobieskiego w Poznaniu, przy pętli PST na os. Jana III Sobieskiego.

Więcej informacji o komunikacji miejskiej dla uchodźców na stronie ZTM Poznań.

Grupa dla Ukraińców na Facebooku

Na portalu Facebook została utworzona grupa „Ukraińcy w gminie Suchy Las”, aby zjednoczyć wszystkich Ukraińców zamieszkałych w gminie Suchy Las. Zachęcamy do dołączenia!

wydrukuj wydrukuj