Tytuł naboru, w tle mur z cegły

Celem naboru wniosków jest wyłonienie i dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego w 2023 roku.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z:

  • ustawą o samorządzie województwa,
  • ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  • uchwałą nr XLVIII/952/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego. (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022 r. poz. 9934),
  • uchwałą nr LIII/1057/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. 2023 r. poz. 5944),
  • ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych,
  • uchwałą Nr XLVIII/949/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2023 ze zm.

Szczegóły dofinansowania znajdą Państwo poniżej w plikach do pobrania.

wydrukuj wydrukuj