logotyp Wielkopolska Izba Rolnicza, po lewej stronie zawinięty kłos zboża, w środku litery WIR, po prawej zielony napis Wielkopolski Izba Rolnicza

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedłużyło termin składania wniosków przez rolników i komisje szacujące szkody związane z suszą z 15 do 30 października 2023 r.  Resort rolnictwa chce, aby wszyscy rolnicy, którzy mają problemy z przygotowaniem protokołów mogli złożyć wniosek i ubiegać się o wsparcie. Tym samym został zrealizowany wniosek Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Pile, która wnosiła o wydłużenie naboru wniosku.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze i informacje, które pozwolą Państwu złożyć prawidłowo wniosek o oszacowanie strat suszowych.

Do kiedy należy złożyć wniosek?

Tak jak wspominamy o tym wyżej, termin został wydłużony do 30 października 2023 roku.

Jak złożyć wniosek suszowy w aplikacji?

Aby złożyć wniosek przez aplikację należy mieć założony profil zaufany oraz mieć przygotowane:

  • numer identyfikacyjny, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  • skan polisy ubezpieczenia ‒ co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych ‒ od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarczych, jeżeli producent rolny chce korzystać z formy pomocy w pełnych wysokościach,
  • dokumentację fotograficzną szkód, spowodowanych wystąpieniem suszy, potwierdzającą ich zakres (dokumentacja jest opcjonalna, tj. dopuszcza się złożenie wniosku bez dokumentacji fotograficznej).​

Po wysłaniu wniosku nie będzie możliwości wprowadzenia zmian ani dodania kolejnych szkód, jeśli wystąpią w tym roku.

Jaka będzie  wysokość pomocy suszowej, jeśli aplikacja i komisja suszowa inaczej określą straty?

Rozporządzenie dotyczące szacowania strat zakłada, że jeśli różnica w oszacowanych stratach nie jest większa niż 30%, wówczas rolnik otrzyma wyższą wysokość pomocy. Jeżeli jednak różnica ta będzie większa niż 30%, wówczas rolnik dostanie niższą z oszacowanych wartości, ale powiększoną o 30%.

Jakie będą stawki i maksymalna wysokość pomocy suszowej?

Zgodnie z przepisami wysokość pomocy suszowej nie może przekroczyć:

  • 80% kwoty obniżenia dochodu z produkcji rolnej;
  • 90% kwoty obniżenia dochodu z produkcji rolnej – dla gospodarstw rolnych położonych na obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami.

Stawki pomocy określane są przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jednak na dzień dzisiejszy nie są one jeszcze znane. Resort rolnictwa szacuje się, że na pomoc suszową będą potrzebne środki z budżetu państwa w wysokości 1,497 mld zł w 2024 roku. Wtedy też prawdopodobnie nastąpi wypłata pomocy suszowej.

Wielkopolska Izba Rolnicza wielokrotnie interweniowała w temacie suszy w tym roku. O interwencjach przeczytają Państwo tutaj.

wydrukuj wydrukuj