Biały napis na granatowym tle: UWAGA! 31 października br. wygasną profile o ważności automatycznie przedłużonej podczas pandemii

31 października wygasną profile zaufane o ważności automatycznie przedłużonej podczas pandemii; do osób których profil zaufany zostanie unieważniony trafi SMS z informacją jak go przedłużyć – poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji.

Profil zaufany jest środkiem identyfikacji elektronicznej. Dzięki niemu można potwierdzić swoją tożsamość w internecie oraz podpisać dokument podpisem elektronicznym, jeśli jest to niezbędne do załatwienia sprawy. W ten sposób można złożyć np.: podanie, wniosek, odwołanie czy skargę bez konieczności drukowania dokumentu, jego ręcznego podpisywania i skanowania. Podpis elektroniczny ma taką samą wagę jak podpis odręczny.

Dzięki profilowi zaufanemu można zalogować się do systemów informatycznych administracji publicznej, takich jak: Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), Internetowe Konto Pacjenta (IKP), e-Urząd Skarbowy itd.

Profil zaufany będzie Państwu niezbędny również przy ubieganiu się o Kartę Mieszkańca SLjestemstad, której uruchomienie planowane jest już w listopadzie.

Ważność profilu przedłużyć można drogą elektroniczną. Najłatwiej przeprowadzić to przed jego wygaśnięciem. Zajmuje to kilka minut.

Więcej informacji o profilu zaufanym znajdą Państwo na stronie internetowej samorzad.pap.pl

wydrukuj wydrukuj