Suchy Las, dnia 3.11.2023r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty OS.526.41.2023

Rodzaj zadania publicznego  (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.)

Edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Tytuł zadania publicznego   

Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy.

Nazwa oferenta:

ZHP Chorągiew Wielkopolska-Hufiec, ul. Widna 3, 60-655 Poznań

Termin realizacji zadania:

11.11.2023 r. – 31.12.2023 r.

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego:

1.000 zł (słownie: tysiąc złotych)

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należy zgłaszać w terminie do 10.11.2023 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera

wydrukuj wydrukuj