Suchy Las, dnia 30.11.2023r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty OS.526.44.2023

Rodzaj zadania publicznego  (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Tytuł zadania publicznego   Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy.

Nazwa oferenta: ZHP Chorągiew Wielkopolska-Hufiec, ul. Widna 3, 60-655 Poznań

Termin realizacji zadania: 08.12.2023 r. – 31.12.2023 r.

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego:

2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych)

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należy zgłaszać w terminie do 06.12.2023 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera

wydrukuj wydrukuj