garbage cans 7290247 1280 657x350 - Informacja w sprawie odbioru odpadów z ulicy Śnieżnej w Suchym Lesie

Urząd Gminy Suchy Las informuje, iż w okresie trwania prac budowlanych odpady komunalne od mieszkańców ulicy Śnieżnej w Suchym Lesie będą odbierane zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru, na następujących zasadach:

  • właściciel nieruchomości jest zobowiązany wystawić pojemniki/worki z odpadami przed bramę nieruchomości (do godziny 7.00 w dniu odbioru),
  • firma wykonująca prace budowlane przetransportuje pojemniki/worki do miejsca, z którego zostaną one podjęte przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej Suchy Las sp. z o.o.
  • wykonawca robót budowlanych odtransportuje pojemniki do miejsca ich zabrania.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

wydrukuj wydrukuj