Sala do rehabilitacji z urządzeniami w szpitalu Degi w Poznaniu.

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, dzięki unijnemu dofinansowaniu, rozpoczął realizację projektu pn.: „Rozszerzenie dostępności robotycznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi zespołami porażennymi na terenie województwa wielkopolskiego”.

Cel główny projektu

Poprawa stanu funkcjonalnego u min. 75% osób spośród 1076 (460 k) mieszkańców Wielkopolski w wieku 5-21 lat zagrożonych ubóstwem z powodu rozpoznania MPD i innych zespołów porażennych, poprzez zwiększenie równego i szybkiego dostępu do nowoczesnych i kompleksowych usług zdrowotnych w zakresie robotycznie wspomaganej rehabilitacji w okresie do 30 listopada 2026 r.

Główny przewidywany rezultat to: poprawa parametrów czasowo-przestrzennych chodu uczestników projektu.

Wsparciem objętych zostanie 1.076 chorych i 1.000 ich opiekunów/rodziców.

Dla kogo projekt

Grupa docelowa obejmuje dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem oraz dzieci i młodych dorosłych z wrodzonymi i nabytymi neurogennymi zaburzeniami lokomocji takimi jak: przepuklina oponowo-rdzeniowa, artrogrypoza,  zespoły porażeń wiotkich (dystrofie mięśniowe, miopatie, zespoły wiotkości), Zespół Downa, stany po urazach rdzenia kręgowego i centralnego układu nerwowego,  inne schorzenia nerwowo-mięśniowe.

Co w ramach projektu

Na turnus rehabilitacyjny składają się między innymi:

  • konsultacje specjalisty,
  • diagnostyka w laboratorium chodu przy użyciu systemu do diagnostyki i treningu chodu Motek GRAIL
  • inne badania diagnostyczne pozwalające ocenić stan dziecka i dostosować plan terapii do jego indywidualnych potrzeb,
  • rehabilitacja, na którą składają się ćwiczenia ogólnousprawniające oraz sesje terapii chodu z zastosowaniem zrobotyzowanych technologii takich jak np. egzoszkielet, system do reedukacji chodu z modułem dla terapii dzieci i dorosłych, system odciążenia do reedukacji chodu, zrobotyzowane urządzenia do reedukacji chodu w koncepcji end-effector, wirtualna rzeczywistość, bieżnie podwieszane, platformy stabilometryczne i balansometryczne,
  • terapia zajęciowa,
  • terapia z psychologiem, pedagogiem, opiekunem integracji.

Rehabilitacja odbywa się w dwutygodniowych cyklach (10 dni roboczych). Każde dziecko może skorzystać z trzech cykli w ciągu roku i maksymalnie z 9 cykli  w trakcie trwania realizacji całego projektu. Dla uczestników zamieszkujących ponad 30 km od Szpitala gwarantowany jest nocleg wraz z opiekunem w hotelu trzygwiazdkowym wraz z transportem.

W ramach działań informacyjno-edukacyjnych, w trakcie każdego turnusu rehabilitacyjnego prowadzone są szkolenia dla rodziców. Dwa razy w roku organizowane będą kursy dla fizjoterapeutów, którzy na co dzień prowadzą terapię pacjentów objętych programem. Szkolenia, oprócz wdrażania aktualnej wiedzy z zakresu rehabilitacji, mają stanowić podstawę do kontynuacji terapii z zakresu funkcji chodu w miejscu zamieszkania pacjenta.

Zgłoszenia do projektu

Za pośrednictwem strony www, poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego (DEKLARACJA UCZESTNICTWA).

Za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie wypełnionego skanu druku zgłoszenia uczestnictwa na adres mailowy [email protected]  – w temacie należy wpisać imię i nazwisko dziecka lub młodego dorosłego.

Za pośrednictwem poczty tradycyjnej poprzez przesłanie wypełnionego i podpisanego druku zgłoszenia uczestnictwa, na adres Szpitala, tj: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi UM w Poznaniu, ul. 28 czerwca 1956r. 135/147, 61-545 Poznań   z dopiskiem „kwalifikacje – ROBO” – zalecamy list polecony.

Osobiście w siedzibie Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi UM w Poznaniu, w Kancelarii Szpitalnej – wejście G, parter pokój nr 24, w zamkniętej kopercie adresowanej na szpital z dopiskiem „kwalifikacje – ROBO”.

Pliki do pobrania.

Informacja telefoniczna: 61 831-01-78, 512-019-831.

wydrukuj wydrukuj