Metalowy krzyż na pierwszym planie, w tle ruiny kościoła w Chojnicy

Ruszył nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Suchy Las.

Nabór trwa do 8 marca 2024 r.

Wnioski wraz z załącznikami należy przesłać listownie lub złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Suchy Las, z siedzibą w Suchym Lesie (62-002) przy ul. Szkolnej 13.

O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Suchy Las potwierdzona pieczęcią wpływu.

Wnioski należy składać według wzoru stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXIX/317/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Suchy Las.

Formularz wniosku dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dotacja może obejmować nakłady konieczne wskazane w § 1 ust. 2 Uchwały

wydrukuj wydrukuj