Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To event minęło.

24 września @ 16:30

ikonki osób z dymkami dyskusji, pod nimi napis Sesja Rady Gminy

       Suchy Las, 15  września 2020 r.

Zapraszamy na XXIV sesję Rady Gminy Suchy Las, która odbędzie się dnia
24 września 2020 r. (czwartek) o godzinie 16:30
w sali multimedialnej na terenie Parku Wodnego OCTOPUS
w Suchym Lesie, ul. Szkolna 18.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu zmiany uchwały nr XLIX/571/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2020-2031.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2020 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Suchy Las z Organizacjami Pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do prac nad Strategią Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2021 – 2030.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie konsultacji z mieszkańcami projektu Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2021 – 2030.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nazwy ulicy w Suchym Lesie.
 10. Informacje:
 • Wójta Gminy,
 • Przewodniczącej Rady Gminy,
 • Przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski,
 • Przewodniczących Komisji Rady.
 1. Interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Wolne głosy i wnioski.
 3. Zamknięcie sesji.

 

NAGRANIE W SYSTEMIE AUDIO – WIDEO BĘDZIE UDOSTĘPNIONE W SERWISIE YOU TUBE  UŻYTKOWNIKA „gminasuchylas” PLAYLISTA „Transmisja sesji Rady Gminy Suchy Las” POD LINKIEM https://www.youtube.com/playlist?list=PLcPvq3R9nsYYkyOducRuu_emDuLl-34XR
DOSTĘP DO SERWISU POPRZEZ STRONĘ www.suchylas.pl W MENU MEDIA

Przypominamy Państwu, że z uwagi na publiczny charakter posiedzeń Rady należy zwrócić uwagę na nieposługiwanie się danymi osobowymi.  W innym przypadku można narazić się na złamanie przepisów dot. ochrony danych osobowych.

Szczegóły

Data:
24 września
Czas:
16:30
Wydarzenie Kategoria:

Miejsce

Sala Konferencyjna Park Wodny Octopus
wydrukuj wydrukuj