Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To event minęło.

Kino plenerowe – PRZEŁOŻONE NA 22 SIERPNIA

18 lipca 2020 @ 21:30

grafika z projektorem filmowym i taśmą filmową

Organizatorzy Kina Plenerowego informują, że w związku z sytuacją epidemiczną seans lipcowy zostaje przełożony na 22 sierpnia br.

Plakat informują cy o kinie plenerowych. Oprócz tekstu znajduje się na nim zdjęcie aktorów występujących w filmie oraz taśma filmowa

Wytyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie kin plenerowych / samochodowych w czasie epidemii. 

  1. Widzowie powinni pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa, co powinno zostać umożliwione odpowiednim wyznaczeniem przez organizatora miejsc postojowych/ miejsc w plenerze.
  2. Każdy z widzów przed, w trakcie, jak również po pokazie, musi pozostać w samochodzie lub na wyznaczonym miejscu. Dopuszczalny jest tylko i wyłącznie ruch pieszy w przypadku konieczności skorzystania z toalety (regularnie odkażanej i wyposażonej w płyn do dezynfekcji rąk – umożliwienie dezynfekcji rąk przed i po wyjściu z toalety). W przypadku kolejki do sanitariatów osoby muszą zachować 2-metrowy dystans od siebie. Liczba osób w sanitariacie jednoczasowo odpowiada połowie urządzeń przeznaczonych do skorzystania.
    Wszelkie ewentualne dodatkowe usługi na terenie kina, w tym również w ramach gastronomii, o ile będą dozwolone, powinny być dostarczane do pojazdu przez obsługę kina bez możliwości opuszczenia pojazdu przez widzów.
  3. Widzowie powinni być zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały okres, w którym będą mieli uchylone okno w pojeździe oraz podczas przebywania poza pojazdem – posiadanie środków ochronnych powinno być kontrolowane na etapie wjazdu na teren kina samochodowego/plenerowego, a w przypadku ich braku organizator powinien zapewnić widzowi te środki we własnym zakresie lub odmówić wjazdu na teren kina.
  4. W przypadku kin samochodowych do udziału w pokazach dopuszczane powinny być tylko samochody osobowe, a liczba osób w samochodzie powinna być zgodna z obowiązującymi w danym momencie normami – obecnie nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących; wszystkie osoby nie zamieszkujące wspólnie, zobowiązane są  do zakrycia ust i nosa w czasie przebywania w samochodzie.
  5. Każdy uczestnik pokazu przy wjeździe na teren kina samochodowego (za zgodą) powinien zostać poddany bezdotykowemu mierzeniu temperatury ( o czym powinien być wcześniej poinformowany), przeprowadzanego przez obsługę kina. W przypadku stwierdzania u któregoś z uczestników pokazu temperatury powyżej 37 stopni Celsjusza, osoba taka wraz ze współpasażerami nie uczestniczy w pokazie i nie powinna zostać wpuszczona na teren kina ( także o tym powinna być poinformowana przed przyjazdem na seans).
  6. Organizator powinien umożliwić zakup biletów on-line lub w innej formie bezkontaktowej.
  7. Obszar kina samochodowego/plenerowego powinien zostać wydzielony w sposób umożliwiających zachowanie na jego terenie ww. zasad.

Szczegóły

Data:
18 lipca 2020
Czas:
21:30
Wydarzenie Kategoria:

Organizator

Zarząd Osiedla Suchy Las Wschód
Strona internetowa:
http://wschod.suchylas.pl/

Miejsce

Suchy Las
wydrukuj wydrukuj