Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To event minęło.

LIII sesja Rady Gminy Suchy Las

26 stycznia @ 16:30 - 17:00

ikonki osób z dymkami dyskusji, pod nimi napis Sesja Rady Gminy

         Suchy Las, 19 stycznia 2023 r.

 

Zapraszam na LIII sesję Rady Gminy Suchy Las, która odbędzie się dnia

26 stycznia 2023 r. (czwartek) o godzinie 16:30

w sali multimedialnej na terenie Parku Wodnego OCTOPUS

w Suchym Lesie, ul. Szkolna 18.

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Suchy Las nr LI/22 z dnia 24 listopada 2022 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotkowo Zachód – teren aktywizacji gospodarczej.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.
 6. Podjęcie uchwały   w   sprawie   zmian   Wieloletniej  Prognozy  Finansowej Gminy Suchy Las  na  lata 2023-2035.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działki gruntu nr 421/10 w obrębie Golęczewo.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki gruntu nr 179/1 w obrębie Golęczewo.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części działki gruntu nr 179/1 w obrębie Golęczewo.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Suchy Las na lata 2021-2025” (załącznik do uchwały w formie elektronicznej).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych oraz odbieranie odpadów komunalnych.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchy Las.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Suchy Las na lata 2022-2037 (załącznik do uchwały w formie elektronicznej).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2023-2026.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Chludowo oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Chludowo.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Golęczewo na lata 2023-2029.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Suchy Las.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Zarządu Osiedla Grzybowego.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych.
 22. Przyjęcie sprawozdań z prac komisji stałych Rady Gminy Suchy Las za rok 2022.
 23. Informacje:
 • Wójta Gminy,
 • Przewodniczącego Rady Gminy,
 • Przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski,
 • Przewodniczących Komisji Rady,
 • Radnych Powiatowych.
 1. Interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Wolne głosy i wnioski.
 3. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las 
Radosław Banaszak

NAGRANIE W SYSTEMIE AUDIO – WIDEO BĘDZIE UDOSTĘPNIONE W SERWISIE ESESJA.TV

POD LINKIEM https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/181/rada-gminy-suchy-las.htm

DOSTĘP DO SERWISU POPRZEZ STRONĘ www.suchylas.pl W MENU MEDIA

NAGRANIE Z TRANSKRYPCJĄ BĘDZIE UDOSTĘPNIONE PO UPŁYWIE 14 DNI OD SESJI.

Przypominam Państwu, że z uwagi na publiczny charakter posiedzeń Rady

 należy zwrócić uwagę na nieposługiwanie się danymi osobowymi.

W innym przypadku można narazić się na złamanie przepisów dot. ochrony danych osobowych.

 

 

 

 

 

 

Szczegóły

Data:
26 stycznia
Czas:
16:30 - 17:00
Wydarzenie Kategoria:

Organizator

Rada Gminy Suchy Las

Miejsce

Sala Konferencyjna Park Wodny Octopus
wydrukuj wydrukuj