Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To event minęło.

Sesja Rady Gminy Suchy Las

24 czerwca 2021 @ 16:30

ikonki osób z dymkami dyskusji, pod nimi napis Sesja Rady Gminy

Suchy Las, 14 czerwca 2021 r.

Zapraszam na XXXIV sesję Rady Gminy Suchy Las, która odbędzie się dnia
24 czerwca 2021 r. (czwartek) o godzinie 16:30
w sali multimedialnej na terenie Parku Wodnego OCTOPUS
w Suchym Lesie, ul. Szkolna 18.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie raportu o stanie Gminy za 2020 r.

http://bip.suchylas.pl/298/raport-o-stanie-gminy/

 1. Debata nad raportem o stanie Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania.
 3. Przedstawienie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za rok 2020.

http://bip.suchylas.pl/94/sprawozdania-opisowe/

 1. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Suchy Las za rok 2020.

http://bip.suchylas.pl/93/sprawozdania-finansowe/

 1. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu.

http://bip.suchylas.pl/90/opinie-rio

 1. Przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Suchy Las.

http://bip.suchylas.pl/94/sprawozdania-opisowe/

 1. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
 2. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na temat wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 3. Dyskusja.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

PRZERWA

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIX/313/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn.: „ Suchy Las – budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Śnieżnej”.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn.: „Chludowo – budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Słonecznej”.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr XVII/181/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2021.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2021-2031.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Suchy Las na rok szkolny 2021/2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2428P – ul. Lipowa w m. Golęczewo.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań, Gminą Czerwonak, Gminą Murowana Goślina oraz Gminą Suchy Las w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
 11. Przyjęcie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej.
 12. Informacje:
 • Wójta Gminy,
 • Przewodniczącej Rady Gminy,
 • Przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski,
 • Przewodniczących Komisji Rady.
 1. Interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Wolne głosy i wnioski.
 3. Zamknięcie sesji.

 

NAGRANIE W SYSTEMIE AUDIO – WIDEO BĘDZIE UDOSTĘPNIONE W SERWISIE ESESJA.TV POD LINKIEM https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/181/rada-gminy-suchy-las.htm.

DOSTĘP DO SERWISU POPRZEZ STRONĘ www.suchylas.pl W MENU MEDIA NAGRANIE Z TRANSKRYPCJĄ BĘDZIE UDOSTĘPNIONE PO UPŁYWIE 14 DNI OD SESJI.

Przypominam Państwu, że z uwagi na publiczny charakter posiedzeń Rady należy zwrócić uwagę na nieposługiwanie się danymi osobowymi.  W innym przypadku można narazić się na złamanie przepisów dot. ochrony danych osobowych.

 

Szczegóły

Data:
24 czerwca 2021
Czas:
16:30
Wydarzenie Kategoria:
wydrukuj wydrukuj