Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To event minęło.

Sesja Rady Gminy Suchy Las

25 listopada @ 16:30

ikonki osób z dymkami dyskusji, pod nimi napis Sesja Rady Gminy

Suchy Las, 18 listopada 2021 r.

Zapraszam na XXXIX sesję Rady Gminy Suchy Las, która odbędzie się dnia
25 listopada 2021 r. (czwartek) o godzinie 16:30
w sali multimedialnej na terenie Parku Wodnego OCTOPUS
w Suchym Lesie, ul. Szkolna 18.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotniki – rejon ulicy Łagiewnickiej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Golęczewo – rejon ulic Promienistej, Dworcowej i Lipowej.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2021-2031.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta i określenia podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Suchy Las.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Suchy Las na lata 2022-2025 (załącznik do uchwały w wersji elektronicznej).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Suchy Las.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 15. Informacja Wójta Gminy Suchy Las o zgłoszonych roszczeniach i wydanych decyzjach w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 16. Informacje:
 • Wójta Gminy,
 • Przewodniczącej Rady Gminy,
 • Przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski,
 • Przewodniczących Komisji Rady.
 1. Interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Wolne głosy i wnioski.
 3. Zamknięcie sesji.

 

NAGRANIE W SYSTEMIE AUDIO – WIDEO BĘDZIE UDOSTĘPNIONE W SERWISIE ESESJA.TV
POD LINKIEM https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/181/rada-gminy-suchy-las.htm

DOSTĘP DO SERWISU POPRZEZ STRONĘ www.suchylas.pl W MENU MEDIA
NAGRANIE Z TRANSKRYPCJĄ BĘDZIE UDOSTĘPNIONE PO UPŁYWIE 14 DNI OD SESJI.

Przypominam Państwu, że z uwagi na publiczny charakter posiedzeń Rady
należy zwrócić uwagę na nieposługiwanie się danymi osobowymi.

W innym przypadku można narazić się na złamanie przepisów dot. ochrony danych osobowych.

Szczegóły

Data:
25 listopada
Czas:
16:30
Wydarzenie Kategoria:

Organizator

Rada Gminy Suchy Las

Miejsce

Sala Konferencyjna Park Wodny Octopus
wydrukuj wydrukuj