Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To event minęło.

XL sesja Rady Gminy Suchy Las

20 grudnia 2021 @ 09:00 - 17:00

ikonki osób z dymkami dyskusji, pod nimi napis Sesja Rady Gminy

         Suchy Las, 10 grudnia 2021 r.

 

Zapraszam na XL sesję Rady Gminy Suchy Las, która odbędzie się dnia

20 grudnia 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 9:00

w sali multimedialnej na terenie Parku Wodnego OCTOPUS

w Suchym Lesie, ul. Szkolna 18.

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Złożenie ślubowania przez radnego Jarosława Dudkiewicza.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Suchy Las nr XXXVIII/21 z dnia 28 października 2021 r.
 5. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
 6. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz stanowiska Wójta wobec zastrzeżeń i uwag zawartych w opinii.
 7. Przedstawienie opinii komisji stałych.
 8. Przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie nieuwzględnienia lub częściowego uwzględnienia wniosków zawartych w opiniach komisji stałych.
 9. Przedstawienie autopoprawek Wójta do projektu uchwały budżetowej.
 10. Dyskusja nad projektem budżetu i WPF.
 11. Głosowanie wniesionych autopoprawek Wójta.
 12. Głosowanie wniosków komisji stałych nieuwzględnionych lub częściowo uwzględnionych przez Wójta w autopoprawkach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na rok 2022.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2022-2035.

PRZERWA

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Suchym Lesie, stanowiących działkę nr 531/7 oraz działki nr 531/8 i 531/9.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Suchym Lesie, stanowiących działkę nr 528/13 oraz działkę nr 528/15.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Suchy Las i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie dla Gminy Suchy Las na lata 2022-2026.
 9. Zatwierdzenie planu pracy komisji stałych Rady Gminy Suchy Las na rok 2022.
 10. Informacje:
 • Wójta Gminy,
 • Przewodniczącej Rady Gminy,
 • Przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski,
 • Przewodniczących Komisji Rady.
 1. Interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Wolne głosy i wnioski.
 3. Zamknięcie sesji.

 

NAGRANIE W SYSTEMIE AUDIO – WIDEO BĘDZIE UDOSTĘPNIONE W SERWISIE ESESJA.TV

POD LINKIEM https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/181/rada-gminy-suchy-las.htm

DOSTĘP DO SERWISU POPRZEZ STRONĘ www.suchylas.pl W MENU MEDIA

NAGRANIE Z TRANSKRYPCJĄ BĘDZIE UDOSTĘPNIONE PO UPŁYWIE 14 DNI OD SESJI.

Przypominam Państwu, że z uwagi na publiczny charakter posiedzeń Rady

 należy zwrócić uwagę na nieposługiwanie się danymi osobowymi.

W innym przypadku można narazić się na złamanie przepisów dot. ochrony danych osobowych.

Szczegóły

Data:
20 grudnia 2021
Czas:
09:00 - 17:00
Wydarzenie Kategoria:

Organizator

Rada Gminy Suchy Las

Miejsce

Sala Konferencyjna Park Wodny Octopus
wydrukuj wydrukuj