Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To event minęło.

XLI sesja Rady Gminy Suchy Las

31 stycznia @ 16:30 - 21:00

ikonki osób z dymkami dyskusji, pod nimi napis Sesja Rady Gminy

         Suchy Las, 24 stycznia 2022 r.

 

Zapraszam na XLI sesję Rady Gminy Suchy Las, która odbędzie się dnia 31 stycznia 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 16:30

SESJA ZOSTANIE PRZEPROWADZONA W TRYBIE ZDALNYM

 

Laudacja z okazji 30-lecia Gazety Sucholeskiej

wręczana na ręce Barbary Stachowiak Redaktor Naczelnej Gazety.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Suchy Las nr XXXIX/21 z dnia 25 listopada 2021 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon ulic Wojciecha Bogusławskiego, Alejowej i Meteorytowej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
 7. Podjęcie uchwały  w  sprawie  zmian  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2022-2035.
 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet dla radnych Gminy Suchy Las oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli w gminie Suchy Las.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Suchym Lesie, stanowiącej działki nr 253/7 i 247/7.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Suchy Las.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych.
 7. Przyjęcie sprawozdań z prac komisji stałych Rady Gminy Suchy Las za rok 2021.
 8. Informacje:
 • Wójta Gminy,
 • Przewodniczącej Rady Gminy,
 • Przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski,
 • Przewodniczących Komisji Rady.
 1. Interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Wolne głosy i wnioski.
 3. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las
Anna Ankiewicz

 

NAGRANIE W SYSTEMIE AUDIO – WIDEO BĘDZIE UDOSTĘPNIONE W SERWISIE ESESJA.TV

POD LINKIEM https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/181/rada-gminy-suchy-las.htm

DOSTĘP DO SERWISU POPRZEZ STRONĘ www.suchylas.pl W MENU MEDIA

NAGRANIE Z TRANSKRYPCJĄ BĘDZIE UDOSTĘPNIONE PO UPŁYWIE 14 DNI OD SESJI.

Przypominam Państwu, że z uwagi na publiczny charakter posiedzeń Rady

 należy zwrócić uwagę na nieposługiwanie się danymi osobowymi.

W innym przypadku można narazić się na złamanie przepisów dot. ochrony danych osobowych.

Szczegóły

Data:
31 stycznia
Czas:
16:30 - 21:00
Wydarzenie Kategoria:

Miejsce

posiedzenie zdalne

Organizator

Rada Gminy Suchy Las
wydrukuj wydrukuj