Wójt Gminy Suchy Las ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Suchy Las w 2019 roku.

wydrukuj wydrukuj