bałwan na śniegu w różowym szaliku w

Informujemy, że do Urzędu Gminy Suchy Las wpłynęły 4 oferty organizacji pozarządowych na powierzenie realizacji zadań publicznych obejmujących organizację półkolonii podczas ferii zimowych 2020 r. na terenie gminy Suchy Las w trybie art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.).

W dniu 16 stycznia 2020 r. po rozpatrzeniu ewentualnych uwag Wójt Gminy Suchy Las rozpocznie procedurę podpisywania umów o powierzenie realizacji zadania publicznego dotyczącego organizacji półkolonii podczas ferii zimowych 2020 r. na terenie gminy Suchy Las.

W dniu 17 stycznia 2020 r. na stronie internetowej Gminy Suchy Las zostaną opublikowane bliższe informacje dotyczące dokładnego terminu półkolonii w poszczególnych miejscowościach, liczby uczestników, sposobu rezerwacji miejsc, itd.

Więcej informacji można odnaleźć na stronie BIP Gminy Suchy Las.

wydrukuj wydrukuj