pit37 - Nie PITol. Liczy się Twoje miejsce ZAMIESZKANIA

Od 15 lutego można już składać wszystkie zeznania PIT za 2019 rok. Przy tej okazji warto pamiętać, że to, jak rozliczysz roczne zeznanie podatkowe ma również istotne znaczenie dla Twojej gminy!

Twój PIT jest w cenie!

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego obejmują dochody bieżące i dochody majątkowe. Wśród tych dwóch kategorii ważniejszą rolę odgrywają dochody bieżące, na które składają się m.in. wpływy z podatków i opłat lokalnych, czy udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych.

W 2020 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych będzie wynosiła 38,16%!

Jeżeli chcesz, by ponad 38% Twojego podatku dochodowego zasiliło budżet gminy, w której mieszkasz i z której dóbr korzystasz, wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym PIT wpiszesz miejsce swojego ZAMIESZKANIA i wskażesz urząd skarbowy właściwy miejscowo dla Twojej gminy.

Pamiętaj! Urzędy skarbowe „pracują” tylko i wyłącznie na adresach ZAMIESZKANIA a nie zameldowania.

Co na ten temat mówią przepisy?

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik zobowiązany jest złożyć roczne zeznanie podatkowe (tradycyjnie lub drogą elektroniczną),  w urzędzie skarbowym właściwym dla jego miejsca ZAMIESZKANIA, a dokładnie miejsca zamieszkania na ostatni dzień roku podatkowego, którego zeznanie to dotyczy.

Dla osób zamieszkałych w gminie Suchy Las właściwym urzędem jest Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady.

Co należy rozumieć przez „miejsce zamieszkania”?

Przepisy kodeksu cywilnego wyjaśniają, że miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Korzystając z usługi Twój e-PIT sprawdź, czy Twoje miejsce ZAMIESZKANIA zostało poprawnie wpisane.

baner mezo dogazet 690x350 - Nie PITol. Liczy się Twoje miejsce ZAMIESZKANIA
wydrukuj wydrukuj