Złoty puchar

Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłosił nabór wniosków o przyznanie Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym za rok 2019.

Wnioski składa się osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 marca 2020 roku (decyduje data wpływu do Kancelarii Starostwa). Wnioski składa się w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

Szczegóły na stronie internetowej www.powiat.poznan.pl w zakładce: Ogłoszenia Komunikaty / Nagrody Sportowe za 2019.

wydrukuj wydrukuj