Znak drogowy - zakaz zatrzymywania się

Wójt Gminy informuje, że na wniosek Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, w związku z  międzynarodowymi ćwiczeniami wojskowymi, które będą się odbywać od marca do końca czerwca  bieżącego roku na poligonie w Biedrusku, Urząd Gminy zlecił opracowanie i zatwierdzenie czasowego projektu organizacji ruchu drogowego. Zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania się na ulicy Łagiewnickiej (odcinek od ul. Obornickiej do poligonu) w Złotnikach i będzie obowiązywał od 20 marca do 6 lipca 2020 roku.

Zastosowane oznakowanie posiada szczególne znaczenie stosowane w takich przypadkach na ciągach dróg prowadzących bezpośrednio do obiektów MON. Zakaz zatrzymywania będzie wyrażony  pionowym znakiem drogowym B-36 „zakaz zatrzymywania się” wraz z tabliczką T-24, która daje pełne podstawy do natychmiastowego usunięcia pojazdów z drogi na koszt właściciela. Wprowadzone  oznakowanie drogowe zabrania zatrzymania się po obu stronach ulicy Łagiewnickiej.

Mając na uwadze potrzeby mieszkańców na wysokości posesji nr 28, gdzie ma swoją lokalizację sklep, zostanie wyznaczona koperta P-20, która zezwala na postój w granicach koperty. Uzupełnieniem wyznaczonego miejsca postojowego będzie pionowy znak drogowy D-18a „parking – miejsce zastrzeżone” wraz z tabliczką określającą użytkowników i czas postoju.

Należy do 20 marca bieżącego roku usunąć pojazdy. Odpowiednie służby, po tej dacie będą wykonywać czynności związane z usunięciem pojazdów.

Dodatkowym zagrożeniem i utrudnieniem będą przejeżdżające wojskowe cywilne zestawy ponadnormatywne, które mogą uszkodzić zaparkowane pojazdy.

wydrukuj wydrukuj